Blogit19.04.2019

Kesätyöntekijän perehdytys - suoraan syvään päähän?

Kesätyöntekijät ovat onnellisia siitä, että heidät on valittu työyhteisöön kesätöihin. Heitä jännittää työskentely ja työn sujuvuus kokeneiden hoitajien kanssa. Monille kesätyöt ovat ensimmäinen kokemus oman alansa työtehtävistä, ja ne voivat myös vaikuttaa heidän urasuuntautumiseensa tulevaisuudessa. Kesätyöntekijää ei siis pidä heittää suoraan altaan syvään päähän, vaan he kaipaavat tukea töidensä aloitukseen. He toivovat, että olisivat tervetulleita osastolle sekä saavansa hyvää perehdytystä ja tukea. Kesätyöntekijöille suunnattu perehdytysohjelma on yksi työkalu toivottaa työntekijä tervetulleeksi.

Kesätyöntekijän perehdytysohjelman laatiminen

Kesätyöntekijän perehdytys alkaa ennen ensimmäistä työpäivää –suunnittelulla. Sen tarkoituksena on muun muassa laatia perehdytysohjelman runko, suunnitella työtehtävät ja perehdytystiimi työntekijälle. Vinkkejä perehdytyssuunnitelman luomiseen löydät täältä.

Kesätyöntekijän ensimmäinen päivä kuluu osastoon tutustumisilla. Käyttäjätunnukset tulee saada toimimaan ja on monia asioita joita pitää hoitaa. Toisena työpäivänä päästään yleensä hoitotyöhön mukaan. Tällöin perehdyttäjän rooli korostuu. Perehdytysohjelmaa suunnitellessa olisi hyvä miettiä ketkä kaikki osallistuvat kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja kuka heistä toimisi mentorina. Kesän aikana tulee monia tilanteita, jolloin tarvitaan apua tai tietoa ja kaikilta sitä ei tohdita pyytää. Perehdytyksessä on myös hyvä korostaa, että kesätyöntekijällä on oikeus ja velvollisuus kertoa esimiehilleen havaitsemistaan ongelmista ja puutteista.

Alkujännityksestä päästessään ohi kesätyöntekijä pystyy jo itsenäiseen työskentelyyn. Perehdytykselle on hyvä luoda tavoitteet, joihin kesätyöntekijä ja perehdyttäjät suuntaavat. Tavoitteisiin pääseminen ja seuraaminen tulee myös suunnitella. Väliarvioita on hyvä pitää aluksi viikkotasolla ja myöhemmin kuukausitasolla. Syksyn saavuttua loppuarviointi ja kesätöiden loppuminen lähestyvät. Tällöin on hyvä koota yhteen, miten perehdytys on sujunut esimiehen ja kesätyöntekijän näkökulmasta. Näitä keskusteluja kannattaa myös jatkossa hyödyntää perehdytyksen kehittämisessä.

Lue myös: Kesätyöntekijän perehdytys - lentävä lähtö kesätöihin

Kokeile Introa maksutta