Blogit05.05.2020

Kotihoidon etsikkoaika perehdyttämiseen on nyt

kotihoidon perehdytys

Väestön ikääntyminen on johtanut viime vuosina kotihoidon asiakasmäärien lisääntymiseen. Kotona hoidetaan yhä vanhempia ja huonokuntoisempia ihmisiä, jotka tarvitsevat monenlaista apua ja tukea. Kotihoidolla pystytään vastaamaan siihen, että monet ikäihmiset, sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi moni kunta sijoitti työntekijöitään toimintoihin, joissa työvoiman tarve on suurin. Käytännössä siirto koski erityisesti niitä työntekijöitä ennaltaehkäisevistä terveyspalveluista, ikäihmisten asiakasohjauksesta, varhaiskasvatuksesta ja vammaispalveluista, joilla on sopiva sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutus. Henkilöstön saatavuudessa on kotihoidon osalta ollut haasteita jo ennen pandemiaa. Nykyisessä tilanteessa onkin ensiarvoisen tärkeää käyttää aikaa perehdyttämiseen juuri nyt ennen kuin tulee se hankalin tilanne, jossa jokaisen työntekijän täytyy työskennellä itsenäisesti.

Kotihoito on työnä monipuolista ja vaihtelevaa eikä yksikään päivä ei ole samanlainen. Työtehtävät saattavat muuttua hetkessä, minkä vuoksi työssä on osattava tarttua tilanteisiin ja päätöksiä on kyettävä tekemään itsenäisesti. Työssä keskeistä on mm. lääkehoito, haavanhoito, hygienia, henkinen tuki ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Kotihoidon perehdytyksessä korostuvat näiden asioiden lisäksi ravitsemus, saattohoito ja kuoleva asiakas sekä akuuttitilanteet.

Kotihoidon perehdytyspohjan tarkoituksena auttaa uutta sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa tai lähihoitajaa omaksumaan hoitokäytäntöjä ja toimia apuvälineenä ammatillisessa kasvussa.

Kokeile Introa maksuttaTutustu Introon tarkemmin