Referenssit

Referenssit17.04.2019

Kuopion kaupungin tavoitteena tasalaatuinen perehdytys

Kuopion kaupunki on ollut yksi ensimmäisistä Intro-perehdytysjärjestelmän käyttöönottaneista organisaatioista. Kuopion kaupunki tekee vuosittain n. 1500 rekrytointia, ja se asettaa omia haasteitaan rekrytoitavien henkilöiden perehdyttämiselle. Intron avulla Kuopio pyrkii kehittämään perehdytysprosessiaan ja luomaan tasalaatuisen perehdytyksen kaikkien kaupungin organisaatioiden sisälle toimialasta tai tehtävästä riippumatta.

Kuopiossa on huomattu perehdytyksessä ongelmia, jotka ovat hyvin yleisiä. Ajankäytölliset ongelmat, nimettyjen perehdyttäjien määrittäminen sekä perehdytysmateriaalien ajantasaisuus aiheuttavat haasteita onnistuneelle perehdytykselle. Introlla luodun perehdytyssuunnitelman avulla ajankäyttöä on voitu tehostaa. Perehdytysmateriaalit ovat aina yhdessä paikassa sekä perehdytystiimi on ajan tasalla perehdytyksen etenemisestä.

- Kuopiossa on herätty siihen, kuinka tärkeä osa työntekijän urapolkua perehdytys on. Aiemmin perehdytys on ollut hieman heikkoa tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Haluamme jatkossa luoda prosessin, jonka avulla voimme varmistaa, että kaikkien työntekijöiden perehdytys on hoidettu kunnolla, ja he ovat saaneet tarvittavan tuen työn aloittamiseen, Kuopion kaupungin koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen kertoo.

Intron avulla ajasta ja paikasta riippumaton laadukas perehdytys

Odotukset Introlle ovat olleet korkealla ja sen avulla halutaankin lähteä kehittämään Kuopion kaupungin perehdytystä kokonaisvaltaisesti. Intron avulla perehdytys ei ole enää ajasta ja paikasta riippuvainen, vaan työntekijä voi päästä perehtymään uusiin tehtäviinsä jo ennen töiden aloittamista. Samalla hyvällä perehdytyksellä pyritään vaikuttamaan Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaan ja sitouttamaan työntekijät pitkäksi aikaa. Myös henkilöstöhallinnon ja perehdyttävien esimiesten välistä kommunikaatiota, raportointia ja yhteistyötä perehdytyksen kehittämisessä halutaan tehdä mutkattomaksi.

- Mobiilikäyttö on ollut loistava mahdollisuus, etenkin kotihoidon ja muiden yksiköiden kanssa, jotka liikkuvat laajalla alueella. He saavat tarvittaessa tuen suoraan puhelimeensa ja tarvittavat materiaalit kulkevat aina mukana, sovellusasiantuntija ja Kuopion kaupungin HR-ohjelmistojen pääkäyttäjä Kirsi Roitto kertoo.

- Tärkeää on luoda perusteellinen ja yhtenäinen pohja perehdytykselle koko organisaatiossa. Sen avulla voidaan helpottaa eri toimialojen perehdytysprosesseja sekä tukea perehdyttäviä esimiehiä. Kommunikaation on tärkeää olla läpinäkyvää ja siihen on oltava mahdollisuus kaikilla osapuolilla. Uskomme myös, että hyvin suunniteltu perehdytys vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan sekä työntekijän sitouttamiseen, Tarja Savolainen jatkaa.

Tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä

Pitkä yhteistyö FCG Talentin ja sen edeltäjän Elbitin kanssa, vaikutti myös omalta osaltaan Intron hankintaan Kuopiossa. Ensimmäiset keskustelut ohjelmiston pilotoinnista on aloitettu jo vuonna 2015. Syksyllä 2018 tehty pilotointi opetuspuolella oli onnistunut ja hyvien käyttökokemusten perusteella Intro vakiinnutti paikkansa Kuopion kaupungin perehdytysprosessissa. Kevään aikana järjestelmän käyttöönottoa lisätään eri yksiköissä vaiheittain ja uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön.

- Me keskitymme sisällön ja perehdytyspohjien rakentamiseen. Kevään aikana tulemme luomaan eri yksiköille omat perehdytysaineistot. Tulemme myös kokeilemaan ryhmäperehdytystä. Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön FCG:n kanssa ja tiedämme jo, että Intron ominaisuuksia kehitetään kevään aikana. Pyrimme ottamaan uusia ominaisuuksia käyttöön aina kuin mahdollista, Kirsi Roitto tähdentää.

TUTUSTU INTROON TARKEMMIN