Blogit08.03.2023

Laadukas perehdytys on työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden perusta – myös opettajilla

Kevään aikana opettajia rekrytoidaan aktiivisesti ensi syksylle, jolloin kouluissa alkaa uusi lukukausi. Tässä vaiheessa on hyvä hetki katsastella rekrytointiprosessia laajemmin ja suunnitella sen osana myös uusien opettajien perehdytystä. Myös lyhytaikaiset sijaiset pitää perehdyttää. Heidän tulee saada tietoonsa kaikki keskeiset tehtäviin, vastuisiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen kesää, sillä elokuu tulee yllättävän nopeasti eteen. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, eli kun prosessit ovat mietitty valmiiksi ennakkoon, niin itse perehdytyskin sujuu sulavammin. Perehdytyksen järjestämisestä vastaa johtaja tai esimies. Uuden opettajan perehdytykseen kannattaa kuitenkin osallistaa myös kollegoita ja muuta tiimiä, jotta perehdytys olisi mahdollisimman kattava, eikä vain yhden ihmisen harteilla.

Nämä asiat kannattaa huomioida opettajan perehdytyksessä:

Aloita suunnittelu hyvissä ajoin

Perehdytyksen suunnitelmallisuuden tärkeyttä ei voida korostaa liikaa. Aluksi on hyvä miettiä perehdytyksen tavoitteet, eli käytännössä varmistaa uuden opetushenkilöstön riittävä osaaminen, perehdytys terveellisiin ja turvallisiin työskentely- ja toimintatapoihin sekä työympäristöihin. Perehdytykseen sisältyy myös uusien työntekijöiden tutustuttaminen muuhun työyhteisöön ja heidän tehtäviinsä. Opettajauran alkuvaiheessa oleva opettaja on hyvä huomioida työyhteisössä. Kollegojen ammatillinen tuki ja mentorointi auttaa opettajan ammattiin sitoutumista. Perehdytys vie oman aikansa, eli tämä on myös huomioitava suunnitteluvaiheessa. Ajantasainen perehdytysmateriaali on hyvä tarkastaa etukäteen ja tehdä siihen tarpeen mukaan päivityksiä.

Työturvallisuuslain mukaan perehdytyksestä vastaa aina työnantaja, mutta siihen voi osallistua myös yksi tai useampi nimetty henkilö. Introssa perehdytykseen voidaan liittää kokonainen tiimi, joka varmistaa perehdytyksen sujuvan toteutuksen. Hyviä perehdytysrooleja ovat esimerkiksi esimies, perehdytysvastaava sekä perehdyttäjät. Intron kautta jokainen perehdytystiimiläinen näkee omat tehtävänsä ja niiden toteutumista voidaan seurata digitaalisesti. Näin varmistetaan myös perehdytyksen tasalaatuisuus. Kaikilla on oikeus hyvään perehdytykseen.

Perehdytä ennakkoon

Perehdytys voidaan aloittaa heti, kun uuden opettajan rekrytointi on saatu lyötyä lukkoon. Käytännössä kaikkea ei siis tarvitse perehdytyksen osalta jättää syksylle, vaan perehdytys voidaan aloittaa jo kevään tai kesän aikana. Intron avulla perehdytys voidaan käynnistää ennakoidusti, eli käytännössä uusi työntekijä voi aloittaa perehdytyksen pehmeästi tutustumalla itsenäisesti perehdytysmateriaaleihin. Uuden työn aloittamiseen liittyy aina paljon uutta asiaa ja muistettavaa, joten pehmeä lasku on myös työntekijän näkökulmasta varmasti positiivinen asia. Oppilaitoksen tai koulun toimintatavat ja lainsäädännölliset seikat voidaan hyvin käydä aluksi läpi digitaalisin keinoin. Esimiehen ja tulevien kollegojen digitaalinen tervehdys Introssa auttaa uutta työntekijää pääsemään paremmin sisään työyhteisöön ja luo positiivista työnantajakuvaa.

Lue myös: Yhteisön säännöt - perusta opettajan perehdytykselle

Seuraa perehdytyksen etenemistä

Perehdytyksen seuraaminen on myös keskeistä, jotta tiedetään, että uudella opettajalla on riittävä tietotaito ja ymmärrys koulun pelisääntöihin. Kun perehdytyksestä jää selkeä jälki, mitä on perehdytetty ja mitä seuraavaksi käydään läpi, helpottaa se myös uudelle opettajalle tulevan tiedon määrän jäsentelyä. Samoin perehdytysvastuiden jakaminen useammalle henkilölle keventää myös yksittäisten perehdyttäjien taakkaa ja mahdollistaa monipuolisemman perehdytyksen uusille opettajille.

Perehdytys on hyvä jakaa useaan eri osaan. Kaikkea tietoa ei tarvitse kertoa heti kättelyssä, vaan prosessi on hyvä jakaa useaan eri vaiheeseen, jolloin myös asiat jäävät paremmin perehdytettävän mieleen. Tarpeen mukaan asioita on hyvä kerrata ja samalla tarkastella onko prosessissa parantamisen varaa. Perehdytyksen lopussa on hyvä pitää palautekeskustelu, jossa uusi työntekijä päästetään ääneen.

Esimiehen tiedot ajan tasalle

Johtajan tai esimiehen vastuulla on uuden työntekijän perehdytyksen järjestäminen. Tästä johtuen tulisi varmistaa, että myös esimies on perehdytetty omiin johtotehtäviinsä ja vastuihinsa asianmukaisesti. Esihenkilön tehtävät ovat monipuolisia ja heiltä vaaditaan laajasti erilaista osaamista. Esihenkilöille kuuluu yhtä lailla laadukas perehdytys kuin kaikille muillekin organisaation työntekijöille. Jos esimerkiksi esimies on ollut pitkään pois, tai suhteellisen uusi nykyisessä yksikössä, on hyvä pysähtyä hetkeksi ja tarkistaa onko esimiehen tiedot ja taidot ajan tasalla. Introssa on käytössä yhtenä apuvälineenä esihenkilön perehdytysmallipohja, joka tarjoaa kattavan kokonaisuuden avuksi esihenkilöiden perehdytykseen. Esihenkilön perehdytysmallipohjaan pääset tutustumaan täältä: tutustu mallipohjaan.

Muistathan, että lakisääteisesti työntekijä on perehdytettävä aina palvelussuhteen alkaessa, tarvittaessa työn aikana, pidemmän poissaolojakson jälkeen, havaittujen puutteiden korjaamiseksi, työyhteisön arjen toimintatapojen kertaamiseksi sekä aina, kun työssä ja työolosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Ota opettajien perehdytyksen tueksi digitaalinen perehdytystyökalu, joka auttaa perehdytyksen suunnittelua ja seurantaa. Voit unohtaa paperiset perehdytyskansiot ja siirtyä varmaan, hyvin suunniteltuun ja tasalaatuiseen perehdytysprosessiin, jonka toteuttaminen on koulumaailman arjen keskellä helpompaa ja seurattavampaa. Voit kokeilla Introa – täysin ilmaiseksi. Tai lataa valmis opettajan perehdytysmallipohja. Voit tutustua perehdytyssuunnitelmaan ja aloittaa käytön alla olevasta painikkeesta.

Aloita Intron kokeilu

Opettajan perehdytyssuunnitelma