Blogit09.10.2019

Mistä tiedän onko perehdytys onnistunut?

perehdytys tyytyväisyys

Olimmepa missä tahansa asemassa organisaatiossa tai olleet kuinka monessa työpaikassa tahansa, peruskysymykset ovat aina samat. Minne ja milloin saavun? Mitenhän minut otetaan siellä vastaan? Mistä aloitan? Nämä kysymykset toistuvat usein, mutta niihin saadut vastaukset eivät kuitenkaan ole riittävä pohja perehdytykselle.

Keskusteluissa asiakkaidemme kanssa on useasti herännyt seuraava ajatus. Työtyytyväiskysely kertoo, että perehdytykseen ei ole oltu tyytyväisiä. Vastaukset, jotka toistuvat kyselyssä, ovat yleensä seuraavanlaisia: perehdytys oli liian yleinen, emme käyneet riittävän syvällisesti tehtäväkohtaista perehdytystä läpi tai perehdytykseen ei oltu varattu riittävästi aikaa. Nämä vastauksen olisit myös voinut saada paljon aiemmin, vaikkapa jo perehdytysjakson aikana.

Mittaa työtyytyväisyyden lisäksi myös perehdytystyytyväisyyttä

Perehdytyksen mittaaminen voi olla haasteellista. Voit tutkia tehtäviä, mitata työtunteja tai varmistaa että kaikki perehdytykseen liittyvät tehtävät on tehty. Niiden perusteella et kuitenkaan voi vielä todeta, että perehdytys oli onnistunut tai tehokas. Parhaiten tämän tiedon saat kysymällä työntekijältäsi suoraan. Palautteen avulla on mahdollista kehittää sekä perehdytystä, että organisaation toimintaa monin tavoin.

Perehdytystyytyväisyyttä kannattaa mitata silloin, kun perehdytys on käynnissä. Näin ollen voit vielä vaikuttaa henkilön perehdytykseen. Jälkeenpäin mitattuna tulos on irti kontekstista ja vaikuttaa myös tuleviin perehdytyksiin. Perehdytyksen loppuvaiheessa kannattaa palautekeskustelut käyttää ennemmin siihen, miten uusi työntekijä on alkanut suoriutua töistään.

Lue myös: Digitaalinen vs manuaalinen perehdytys

Miten perehdytystä voidaan mitata?

Perehdytyksen jakaminen aikajaksoille ja eri aikajaksojen tutkiminen helpottaa myös perehdytyksen tutkimista. Varmista, että olet varannut riittävän usein keskustelut uuden työntekijän kanssa, joissa voitte käydä läpi perehdytyksen etenemistä. Varmista myös, että keskustelut ovat luottamuksellisia. Perehdytyksen arviointi voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti.

  1. Ensivaikutelma ja valmistautuminen työtehtäviin. Aluksi tarkastelkaa esimerkiksi seuraavia asioita. Millainen oli ensivaikutelma? Sopivatko työtila ja työkalut työn tekemiseen? Miten työkaverit ovat ottaneet uuden työntekijän vastaan?
  2. Tehtävän, roolin ja tiimin selkeys. Arvioikaa kuinka hyvin uusi työntekijä ymmärtää roolinsa ja työtehtävänsä. Esimerkiksi ovatko työtehtävät vastanneet odotuksia? Onko työntekijä saanut riittävästi opastusta työntekoon?
  3. Suorituskyvyn arviointi. Arvioikaa työntekijän mahdollisuutta menestyä ja kasvaa työntekijänä. Esimerkiksi onko tietotaito työstä suoriutumiseen riittävä? Ymmärretäänkö mitä menestyminen vaatii? Tietääkö työntekijä miten tavoitteet saavutetaan ja mitataan?

Perehdytysjakson ja seurannan jälkeen työntekijällä on myös helpompi osallistua yleisiin työtyytyväisyyskyselyihin, eivätkä hänen vastauksensa eroa niin paljon pitempiaikaisen työntekijän vastauksista.

Lue myös: Miten teknologia voi auttaa perehdytyksessä?

Kokeile Introa maksutta