Perehdytys

Perehdytys04.11.2019

Miten teknologia voi auttaa perehdytyksessä?

perehdytystyökalu

Kun ajattelet lähes mitä tahansa asiaa maailmassa, voit ajatella, että teknologia on jollain tavalla auttanut tai helpottanut sen kanssa toimimista. Erilaiset teknologiat ovat koko ajan läsnä ja uusia kehitetään tälläkin hetkellä runsaasti. Myös työelämässä teknologia on vahvasti läsnä ja auttanut tehostamaan useita eri prosesseja, viimeisimpänä perehdytystä.

Nykypäivänä on siirrytty vahvasti työnhakijamarkkinointiin ja kilpailu huippuosaajista on kovaa. Joillain toimialoilla perehdytys voi olla jopa yksi valtti tässä kilpailussa. Onnistuneen perehdytyksen hyödyt on muutenkin helppo osoittaa todeksi, työntekijät viihtyvät paremmin ja he pääsevät tehokkaammin käsiksi tuottavaan työhön. Miksi teknologia ei siis voisi auttaa myös tässä kohtaa? Tässä muutama esimerkki, miten teknologia ja perehdytystyökalu voi auttaa sinua perehdytyksen parantamisessa.

Paperiset perehdytysmateriaalit jäävät historiaan

Kaikki organisaatiosi perehdytysmateriaalit löytyvät jatkossa samasta paikasta. Enää ei tarvitse miettiä missä ne ovat tai ovatko ne ajan tasalla. Materiaaliin on helppo päästä käsiksi ja niitä on paljon helpompi myös päivittää ja pitää ajan tasalla. Perehdytyssuunnitelma ja materiaalit myös kulkevat aina mukanasi, joten niihin voi palata tarpeen vaatiessa milloin haluat.

Lue myös: digitaalinen vs. manuaalinen perehdytys

Seuraa reaaliajassa miten perehdytys etenee

Kun perehdytyksen check-list löytyy myös samasta paikkaa kuin perehdytysmateriaalit, on helpompi seurata, miten perehdytys etenee. Molemmilla osapuolilla on myös pääsy perehdytystyökaluun, joten sekä perehdyttäjällä että perehtyjällä on koko ajan selkeä käsitys mitä on tehty ja mitä tehdään seuraavaksi.

Tiimi mukaan

Perehdytystyökalun avulla voit kutsua tiimisi jäsenet mukaan avuksi perehdytysprosessiin. Voit nimetä heille oman vastuualueet ja tehtävät joita he hoitavat. Näin ollen perehdytys on myös monipuolisempaa.

Raportoinnit ja arvioinnit

Saat perehdytystyökalun avulla dataa ja tietoja perehdytysten etenemisestä. Tiedät kuinka paljon perehdytyksiä organisaatiossasi tehdään ja miten ne etenevät. Voit myös arvoida paremmin perehdytysten etenemistä ja kokonaisuutta. Mittaamalla ja seuraamalla voit myös jatkossa kehittää perehdytysprosessia entistä tehokkaammaksi.

Lopuksi

Muista pitää mielessä, että perehdytyksessä teknologia ei koskaan kuitenkaan korvaa ihmisen panosta perehdytysprosessissa. Teknologia auttaa ja tukee perehdytysprosessin etenemistä sekä varmistaa että kaikki asiat tulevat hoidetuksi. Sen tarkoitus ei missään nimessä ole korvata kasvokkain tapahtuvaa perehdytystä, vaan nimenomaan toimia apuvälineenä ja helpottaa ihmisten työtaakkaa.

Kokeile Introa maksutta