Blogit16.12.2021

Onnistuneen perehdytyksen avaintekijät

onnistunut perehdytys

Onnistunut perehdytys on monen tekijän summa. Avaintekijöinä voidaan pitää perehdytysten suunnitelmallisuutta, käytännön toteuttamisesta sekä vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Perehdytettävän aloitukseen ja ensimmäisiin päiviin satsaaminen kannattaa, mutta on myös hyvä pitää mielessä pidemmän tähtäimen tavoitteet. Kun perehdytysprosesseja lähdetään kehittämään, on hyvä muistaa muutama perusasia, joita jokaisessa perehdytyksessä on huomioitava.

Onnistunut perehdytys lähtee perehdytyssuunnitelmasta

Perehdytyssuunnitelma on jokaisen yksittäisen perehdytyksen keskeisin elementti. Perehdytyssuunnitelma luo perehdytykselle selkeän aikajanan, kuinka perehdytys etenee. Se myös kokoaa yhteen kaikki perehdytykseen liittyvät tehtävät sekä perehdytyksestä vastaavat henkilöt ja tekee perehdytyksestä näkyvää.

Kun perehdytys on suunniteltu hyvin ja etenee johdonmukaisesti, on myös perehdytettävällä henkilöllä parempi käsitys, mitä häneltä odotetaan työyhteisössä. Suunnitelman avulla perehdytys on selkeä jatkumo perehdytystehtäviä, joiden avulla edetään yleisemmistä organisaation asioista kohti tehtävässä menestymisen kannalta oleellisia asioita.

Lue myös: Näin luot perehdytyssuunnitelman

Laadukkaat perehdytysmateriaalit helpottavat oppimista

Perehdytysmateriaalit helpottavat perehdytysten läpivientiä ja uuden työntekijän oppimista. Materiaalit voivat olla erilaisia, esimerkiksi ohjeita tai itseopiskeltavaa materiaalia, jotka liittyvät perehdytettävän henkilön työtehtäviin ja organisaation työskentelytapoihin.

Laadukkaat perehdytysmateriaalit edesauttavat onnistunutta perehdytystä ja mahdollistavat esimerkiksi sen, että uusi työntekijä voi ensimmäisinä päivinä tutustua itsenäisesti erilaisiin työyhteisön asioihin. Näin ollen säästetään myös aikaa siinä, että perehdyttäjän ei tarvitse olla aivan kaikissa perehdytykseen liittyvissä asioissa mukana. Materiaaleja voidaan hyödyntää useissa eri perehdytyksissä samanaikaisesti, ja samaa materiaalia voidaan käyttää yhä uudelleen. Parhaassa tapauksessa nämä perehdytysmateriaalit myös löytyvät suoraan perehdytettävän työntekijän perehdytyssuunnitelmasta, ja hänellä on aina pääsy niihin ajasta tai paikasta riippumatta.

Lue myös: Yksi perehdytysmateriaali, yksi paikka

Perehdytystiimin merkitystä ei voi jättää huomiotta

Perehdytystiimin ja perehdyttäjien roolia ei voi olla korostamatta liikaa. Vaikka perehdytyssuunnitelma onkin kenties se tärkein yksittäinen tekijä, niin perehdytystiimin ja perehdyttäjän välisellä yhteistyöllä on myös suuri merkitys. Satsaus hyvään perehdytystiimiin voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi, kun uusi työntekijä pohtii omaa sitoutumistaan työnantajaansa.

Perehdytystiimejä voi olla erilaisia, mutta yleisin käytäntö on nimetä perehdytysvastaava tai mentori, joka vastaa uuden työntekijän perehdytyksestä. Tämän lisäksi perehdytystiimiin kannattaa ottaa mukaan useampia henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti mukana perehdytyksen eri vaiheissa ja vastaavat vaikkapa tietyistä osa-alueista. Ydintiimin ulkopuolelta perehdytykseen kannattaa ottaa mukaan ne henkilöt, jotka ovat parhaita asiantuntijoita perehdyttämään vaikkapa tiettyjä työkaluja tai asioita työyhteisössä.

Lue myös: Perehdytystiimin merkitys

Jokainen perehdytys on toki erilainen ja onnistunut perehdytys vaatii toki paljon muutakin asioita, mutta ottamalla perustekemiseen mukaan nämä kolme avainasiaa, saavutetaan jo hyvät käytännöt, joiden varaan luoda entistä parempia perehdytyskokemuksia ja pohja perehdytysten kehittämiselle. Jos sinulla on jotain kysyttävää perehdytyksiin liittyen tai haluat kuulla lisää Introsta. Laita meille viestiä ja katsotaan yhdessä, miten voisimme kehittää teidän perehdytyksiänne.

Sinua voisi kiinnostaa myös: Millainen on hyvä perehdytys

Ota yhteyttäTutustu Introon tarkemmin