Blogit10.09.2020

Opettajan perehdytys – näin varaudut perehdyttämään opettajat etänä

Poikkeuksellinen kevät muutti paljon opettajien työtehtäviä ja koulujen arkea. Opetuksen suunnittelu ja toteutus, oppimisen arviointi sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä täysin poikkeuksellisessa etäopetustilanteessa oli iso haaste opettajille, rehtoreille ja lähiesimiehille. Lähiviikot osoittavat, mitä muutoksia Covid-19 tuo koulutyöhön, kun koulut lomakauden jälkeen starttaavat toimintaansa. Epävarmassa tilanteessa on varauduttava pahimpaan ja toivottava parasta.

Syksyn myötä kouluissa aloittaa iso joukko uusia opettajia, mikä normaalioloissakin on iso haaste perehdyttämiselle. Kuinka uudet opettajat ajetaan sisään koulutyön arkeen ja työyhteisöön mahdollisimman tehokkaasti? Ja kuinka se tehdään, mikäli lähiopetus katkeaa koronatilanteen vuoksi ja joudutaan siirtymään etäopetukseen? Hyvän perehdytyksen avulla voidaan varmistaa, että uusi opettaja saa hyvän startin tulevaan lukuvuoteen. Huonon perehdytyksen avulla päädytään korvausrekrytointeihin. Epävarmassa tilanteessa ensimmäiset työpäivät loman jälkeen kannattaakin käyttää tehokkaasti hyväksi uusien opettajien perehdyttämisessä.

Opettajien perehdytys etänä vaatii suunnitelmallisuutta

Opettajien perehdytyksessä suunnitelmallisuus korostuu. Yksi VESO-päivä ennen oppilaiden tuloa täyttyy sisällöstä varsin nopeasti, ja oppilaiden tulon jälkeen on vaikea löytää yhteistä aikaa perehdyttämiselle. Hyvällä suunnitelmalla vähäisestäkin ajasta voidaan tehdä riittävää, jos aika käytetään oikein. Kaiken perehdyttämisen ei tarvitse tapahtua face-to-face, eikä yhden ihmisen tarvitse vastata kaikkien sisältöjen perehdyttämisestä. Hyvin suunnitellulla perehdytyksellä varmistetaan, että perehdytys ei jää kesken tai vaillinaiseksi, tapahtuipa se sitten koulussa livenä tai etäyhteyksien varassa, rehtorin tai vanhemman kollegan toimesta.

Lue myös: Opettajien perehdytys käyntiin etänä

Listaa opettajan keskeiset tehtävät

Sisältö on kuningas. Opettajan työ on hyvin monipuolista, itsenäistä ja vastuullista. Perehdytettäviä asioita on paljon ja ne vaihtelevat pienistä arkisista käytännöistä laajoihin abstrakteihin kokonaisuuksiin. Perehdytyksen tulee kattaa monia asioita aina lainsäädännöllisistä asioista työturvallisuuteen sekä koulun yhteisiin pelisääntöihin.

Jaa perehdytystehtävät aikajanalle

Aikatauluta perehdytys koko lukukauden mittaiseksi ja jaa perehdytystehtävät mahdollisimman tasaisesti koko perehdytysjaksolle. Voit jakaa perehdytyksen etenemisen vaiheisiin, joihin perehdytystehtävät sidotaan. Tyypillisiä vaiheita ovat

  1. Ennen ensimmäistä työpäivää
  2. Ensimmäinen päivä,
  3. Ensimmäinen viikko
  4. Ensimmäinen kuukausi ja
  5. Ennen lukukauden päättymistä.

Aloita arjen kannalta keskeisimmillä sisällöillä, koulun vision ja opettajuuden kehittämisen aika ei ole ensimmäisellä viikolla.

Käynnistä perehdytys ennen koulujen aloitusta

Opettajien perehdytyksen aika on rajallinen (paitsi jos olet aloittanut perehdytyksen jo hyvissä ajoin ennen koulujen alkua). Ennen koululaisten saapumista opettajilla on vain muutama päivä aikaa tutustua kouluun, sen ympäristöön sekä toimintatapoihin. Työnantajan lainsäädännöllinen velvollisuus on tarjota kattava perehdytys uudelle työntekijälle, eikä sitä tule jättää opettajankoulutuslaitosten tai edunvalvontajärjestöjen vastuulle. Valmistele perehdytyssuunnitelma hyvissä ajoin ja käynnistä se hyvissä ajoin ennen koulujen alkua, viimeistään kesäkeskeytyksen päätyttyä.

Hyödynnä perehdytystiimiä ja jaa vastuuta perehdyttämisestä

Yksi ihminen ei repeä kaikkialle. Rakenna koulullesi perehdytystiimi, jolle jaat vastuuta yksittäisten perehdytystehtävien toteuttamisesta. Esimies vastaa uuden työntekijän perehdytyksen kokonaisuudesta, mutta yksittäisten tehtävien toteuttamisessa kannattaa hyödyntää kokeneiden kollegojen apua. Perehdytystiimi mahdollistaa myös erikoistumisen tiettyihin osa-alueisiin. Yksi opettaja vastaa kieltenopettajien käytäntöjen perehdyttämisestä, toinen tuntee sähköiset oppimisympäristöt, kolmas lainsäädännön.

Teknologia avuksi perehdyttämiseen

Teams toimi keväällä oppilaiden kanssa kommunikoitaessa, miksei sitä voisi käyttää myös perehdytyksen tukena? Teknologiaa on mahdollista hyödyntää myös osana uusien opettajien perehdytysprosessin läpivientiä. Esimerkiksi Intron avulla perehdytys ei ole enää ajasta ja paikasta riippuvainen, vaan perehdytyksen suunnittelu, seuranta ja raportointi voidaan hoitaa etänä tai koulun penkillä. Introsta löydät myös valmiin opettajan perehdytyssuunnitelmapohjan, jota voit hyödyntää ja muokata oman koulusi tarpeisiin. Voit tutustua perehdytyssuunnitelmaan tarkemmin tästä

Voit myös kokeilla Introa ilmaiseksi uusien opettajiesi perehdytykseen alla olevasta painikkeesta. Intron kokeilu on maksutonta 5 perehdytyksen ajan, joten voit kokeilla perehdyttää sillä viisi uutta opettajaa kouluunne ja aloittaa perehdytyksen jo ennen ensimmäistä koulupäivää. Intron kokeilun pääset aloittamaan alla olevasta painikkeesta.

Kokeile Introa opettajien perehdytykseen

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus