Blogit11.06.2020

Opettajien perehdytys käyntiin etänä

Koulut on saatu tältä keväältä päätökseen ja oppilaat sekä opettajat ovat päässet ansaitulle kesälomalle. Vaikka kevät olikin koulujen osalta paljon uusien toimintatapojen oppimista, oli se varmasti sekä myös opettajille, että oppilaille opettava kokemus. Etäopetuksen organisointi vei monet koulut selviytymistilaan, jossa ei ollut sijaa pedagogiselle kehittämiselle ja pitkäjänteiselle johtamiselle.

Rehtoreiden työ tyypillisesti jatkuu tiiviinä myös suvivirren jälkeen. Opettajien työjärjestykset, ryhmäjaot ja oppilaiden lukujärjestykset lyödään viimeistään tässä vaiheessa lukkoon tulevaa lukukautta silmällä pitäen. Covid-19 keväästä huolimatta opettajia rekrytoitiin aktiivisesti. Tämä taas tarkoittaa sitä, että syksyllä useissa kouluissa aloittaa uusien ekaluokkalaisten lisäksi myös suuri määrä uusia opettajia. Vaikka vielä ei ole sen aika, on kuitenkin hyvä istuttaa takaraivoon ajatus siitä, että nämä uudet opettajat pitää myös perehdyttää osaksi työyhteisöä eli koulua. Etäopetusjakso opetti paljon, mutta syksyä varten on syytä valmistautua myös siihen, kuinka toteuttaa uusien opettajien etäperehdytys.

Mitä perehdyttää uusille opettajille?

Koulun arki on täynnä toimintatapoja, jotka uuden opettajan on sisäistettävä nopeasti lukuvuoden alkaessa. Työtavat, toimintakulttuuri, oppilashuoltoon ja turvallisuuteen liittyvät käytänteet muodostavat opettajan perehdytyksen perustan. Koulurakennus ohjaa toimintaa kouluilla. Kaikki yksiköt eivät ole samanalaisia, eivätkä samat käytännöt toimi joka paikassa. Opetushallituksen ohjeet ja määräykset muodostavat valtakunnallisen tason sisällöt siinä missä paikallisen tason ja koulutason sisällöt kertovat uudelle opettajalle, miten juuri hänen koulussaan opetus toteutetaan.

Kun perusta on hoidettu, siirrytään perehdytyksessä syvemmälle opettajuuteen. Opettajan vastuut ja velvollisuudet, didaktiset ja pedagogiset asiat ovat keskeisiä opettajan arjessa mutta vaativat kehittyäkseen aikaa. Kun arki pyörii, jää opettajuuden kehittymiselle paremmin tilaa.

Kokoa koulun perehdytystiimi

Useassa koulussa perehdytysvastuu on rehtorilla tai apulaisrehtorilla. Lukuvuoden alkuun liittyy paljon käytännön asioiden hoitamista, ja perehdytykseen käytettävä aika kilpailee rehtorin työajasta monien muiden koulun käynnistymiseen liittyvien käytännön asioiden kanssa. Vanhemmat kollegat eli toiset opettajat voivat auttaa perehdytyksen läpiviennissä. He tuntevat koulun pelisäännöt ja ovat toimineet osana työyhteisöä jo pitempään. Mentorointi on varmasti yksi hyvä keino opettajien perehdytykseen. Opettajat harvoin myöskään ovat HR-ammattilaisia, joten myös heille täytyy etukäteen opastaa, mitä uusille opettajille perehdytetään. Tässä auttaa hyvä ja yhtenäinen perehdytyssuunnitelma. Kun perehdytyssuunnitelma on laadittu hyvin, voivat kaikki opettajat hyödyntää sitä yhdessä ja he tietävät, mitä käydä läpi uusien opettajien perehdytyksessä.

Lue myös: Yhteisön säännöt - perusta opettajan perehdytykselle

Aloita perehdytyksen suunnittelu ennakkoon - toteutus jo ennen koulujen alkua

Ennakoimalla ja suunnittelemalla opettajan perehdytystä etukäteen, voidaan varmistaa, että perehdytys ei jää liian pikaiseksi juuri ennen uuden lukukauden alkua. Suunnitelmallinen perehdytys mahdollistaa sen, että uudella opettajalla on riittävä tietotaito ja osaaminen työssä. Samalla perehdytyksellä varmistetaan, että kaikilla opettajilla on tiedossa koulun yhteiset säännöt ja toimintatavat. Voisiko perehdytyksen käynnistää etänä jo elokuun ensimmäisellä viikolla?

Olemme luoneet Introon valmiin opettajan perehdytyssuunnitelman, jota voitte hyödyntää vapaasti uusien opettajien perehdytyksessä. Voitte muokata siihen kätevästi mukaan oman koulunne käytäntöjä ja pelisääntöjä, jotka ovat jokaisessa koulussa yksilölliset. Voit ladata perehdytyssuunnitelman Excel-listana tai kokeilla sitä ilmaiseksi Introssa. Intron kokeilu on maksutonta 5 perehdytyksen ajan, joten voit kokeilla perehdyttää sillä viisi uutta opettajaa kouluunne ja aloittaa perehdytyksen jo ennen ensimmäistä koulupäivää.

Kokeile Introa opettajien perehdytykseen