Blogit16.03.2022

Perehdytyksen merkitys

perehdytyksen merkitys - hahmot

Rekrytointeihin käytetään paljon aikaa ja rahaa. Etenkin, kun kilpailu osaajista on koko ajan kiristynyt, ei yhdelläkään organisaatiolla ole varaa siihen, että vaivalla maaliin saatu rekrytointi purkautuisi koeajan aikana. Itseasiassa perehdytys alkaa jo rekrytointivaiheessa. Työhaastatteluissa jaettu tieto luo pohjaa työsuhteen alkuvaiheen tiedon rakentumiselle sekä vaikuttaa uuden työntekijän odotuksiin niin organisaatiosta, tiimistä kuin myös itse työntehtävästä. Perehdytyksen merkitys näkyy siis monissa asioissa ja erityisesti se korostuu uusien työntekijöiden sitoutumisessa.

Mittaa tyytyväisyyttä

Perehdytyksen merkitystä on vaikeaa olla korostamatta liikaa, mutta edelleen törmätään siihen, että yksittäiset henkilöt ovat tunnistaneet ongelman ja kokeneet perehdytyksen tärkeäksi. Perehdytys ei sinällään ole mikään taika, jonka avulla kaikki luonnistuu kuin itsestään, mutta sen avulla voidaan saada aikaan paljon hyvää tai myös paljon huonoa. Hyvään alkuun pääseminen on tärkeää, koska sen avulla työntekijät sopeutuvat rooliinsa ja organisaation kulttuuriin. Perehdytys sitouttaa työntekijöitä pidemmäksi aikaa ja myös auttaa organisaatiota tulevaisuuden rekrytoinneissa. Hyvän perehdytyksen avulla työntekijät pääsevät paremmin käsiksi tuottavaan työhön.

Jos perehdytyksen merkitystä halutaan tutkia tilastojen valossa, niin tiesitkö itse asiassa, että teknologiayritys SilkRoadin tutkimuksen mukaan, lähes joka kymmenes työntekijä on lopettanut työtehtävässään sen takia, että koki perehdytyksen olevan huono. Asteikolla 1-10, jopa 27 % oli arvioinut oman perehdytyksensä arvosanaksi 5 tai huonompi. JA jopa 29 % koki, että organisaatio ei tuonut perehdytyksessä esiin oikeita asioita, jotka olisivat valmistaneet työntekijään uuteen rooliinsa.

Kun taas silloin kuin perehdytys on ollut onnistunut, 69% työntekijöistä on viihtynyt organisaatiossa vähintään 3 vuotta ja usein enemmänkin. Ja 93 % koki, että perehdytyksellä on merkittävä rooli siinä, jäävätkö he organisaatioon.Tutkimalla oman organisaatiosi tyytyväisyyttä perehdytyksiin, voit itse asiassa löytää hyviä vastauksia siihen, miten teidän organisaationne perehdytys koetaan.

Lue myös: Voiko perehdytyksen vaikutusta mitata

HR:n roolin tärkeys

Vaikka henkilöstöjohto harvoin vastaa yksittäisen uuden työntekijän perehdytyksestä, tulisi HR:n kuitenkin olla kiinnostunut, miten perehdytykset sujuvat ja antaa esihenkilöille mahdollisuus onnistua perehdytyksessä. Jotta siis perehdytyksestä voidaan saada paras anti irti tulisi se nostaa sekä henkilöstöjohdon, että perehdyttävien esihenkilöiden yhteiseksi hankkeeksi ja kiinnostuksen kohteeksi.

Perehdytyksen kannalta haasteena on koettu monia asioita. Yleisimmät vastaukset ovat olleet ajan puute ja se, että käytössä ei ole ollut riittäviä työkaluja tai ohjeistuksia, miten perehdytystä tulisi organisaatiossa kehittää. HR:n roolina on olla mahdollistaja ja auttaa siinä, että esihenkilöillä on riittävä ymmärrys perehdytyksen tärkeydestä ja selkeät suuntaviivat, miten perehdytysprosessi organisaatiossa hoidetaan.

Perehdytys säästää rahaa

Huono perehdytys voi tulla kalliiksi. Jos organisaatiossa vaihtuvuus on suurta ja työntekijät lopettavat töissä jo perehdytysaikana, tulee se organisaatiolle kalliiksi korvausrekrytointien muodossa, joihin taas joudutaan käyttämään aikaa ja rahaa.

Perehdytys tulisi myös nostaa osaksi kehitettäviä HR-asioita, koska sen avulla voidaan säästää rahaa. Keinoja on monia ja yksi on valjastaa teknologia paremmin avuksi, koska sen avulla voidaan säästää huomattavasti aikaa ja tehostaa perehdytysprosessia. Toinen tapa on aloittaa tutkimaan, miten perehdytyksen nykytilanne organisaatiossa on hoidettu ja lähteä sen avulla kehittämään perehdytystä kokonaisuutena.

Jos haluat laskea, kuinka paljon kustannussäästöjä digitaalinen perehdytysohjelmisto voisi tuoda teidän organisaatioonne, voit ladata alta perehdytyksen ROI-laskurin, jonka avulla näet kuinka paljon kustannussäästöjä digitaalinen perehdytysprosessi toisi teidän organisaatiossanne.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys

Lataa perehdytyksen ROI-laskuriKokeile Intro perehdytysohjelmistoa ilmaiseksi

Lähde: Silkroad. State of Recruitment & Onboarding Report. https://silkroadtechnology.com/resources/state-of-recruitment-and-onboarding-report/