Blogit10.09.2020

Perehdytys päivystyksen arkeen

Päivystyksen potilaskirjo on laaja. Potilaita tulee ja menee. Osa potilaista istuu aulassa odottamassa tutkimuksien tuloksia ja mahdollista jatkohoitoa. Osa potilaista makoilee paareilla, osa seurantahuoneessa. Hoitajat kyselevät vointia, lääkitsevät ja seuraavat vitaalielintoimintoja. Taas uusi potilas saapuu päivystyspoliklinikalle. Ilmoittautumisen yhteydessä hoitaja arvioi hänen terveydentilansa ja hoidon kiireellisyyden. Samaan aikaan tulee ennakkoilmoitus akuutisti sairastuneesta potilaasta. Tämä aiheuttaa uutta säpinää ja hoitotiimi valmistuu akuuttitilanteeseen lääkärin ohjeistuksen ja protokollan mukaisesti.

Päivystyksen arki on hektistä. Työn sisällä pitää osata monia asioita ja työ on nopeatempoista. Äkillisiä muutoksia voi tulla vastaan jatkuvasti. Koko ajan pitää olla valmiina ja kyetä toimimaan parhaan mahdollisen osaamisen mukaan. Päivystystä voidaan myös pitää hieman pelottavan työpaikkana sen vaativuuden vuoksi. Työ itsessään on kuitenkin palkitsevaa. Mutta miten uusi työntekijä omaksuu hoitokäytännöt ja -protokollat sekä pystyy toimimaan akuuteissa tilanteissa? Perehdytyksen tärkeys korostuu suuresti, kun ollaan tekemisissä nopeatempoisen työn ja monien erilaisten työtehtävien parissa.

Päivystyksen perehdytyssuunnitelma Introssa

Olemme luoneet Introon päivystyksen perehdytyssuunnitelman. Päivystyspoliklinikalle suunnattu perehdytyspohjan avulla uusi hoitaja kykenee omaksumaan hoitotyön käytäntöjä, arvioimaan erilaisia hoidontarpeita ja toimintaohjeistuksia. Perehdytyspohja toimii myös apuvälineenä ammatillisessa kasvussa.

Perehdytyssuunnitelman avulla uusi hoitaja perehdytetään osaston arkeen, hän saa valmiudet toimia hektisessä toimintaympäristössä ja pystyy hakemaan materiaalipankin avulla ohjeistuksia erilaisiin tilanteisiin ja vammoihin. Päivystyspoliklinikan perehdytyspohjassa korostuvat hoidon tarpeen arviointi ja kiireellisyysluokka sekä toimintaohjeistukset eri potilasryhmien osalta.

Lisää perehdytyssuunnitelmia löydät materiaalipankistamme ja suoraan Introsta. Voit kokeilla Introa ilmaiseksi 5 perehdytyksen ajan ja perehdyttää uudet työntekijäsi sen avulla.

Kokeile Introa maksutta Tutustu Introon tarkemmin

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus