Blogit14.02.2022

Perehdytys työkaluna hyvinvointialueuudistuksessa

Käynnissä olevan hyvinvointialueuudistuksen myötä yli 170 000 tuhatta työntekijää tulee siirtymään kunnilta hyvinvointialueiden palvelukseen. Ja vaikka työtehtävät pysyvät suurilta osin samoina, tulee eteen kuitenkin monenlaisia muutoksia, jotka aiheuttavat varmasti monia kysymyksiä siirtyvien työntekijöiden keskuudessa. Muutostilanteessa johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu.

Perehdytys apuna muutosjohtamisessa

Vaikka siirtyvän henkilöstön määrä on suuri ja muutosjohtajuutta tarvitaan monilla alueilla, niin yksi keskeinen tekijä työntekijöiden onnistuneen siirtymään on sama kuin usein uusien työntekijöiden aloittaessa työnsä. Eli laadukas perehdytys. Hyvinvointialueiden osalta tehtävät säilyvät hyvin pitkälti samoina kuin mitä henkilöt ovat tehneet myös työskennellessään kunnalla. Kuitenkin monet muut asiat, kuten kulttuuri, työskentely- ja johtamistavat sekä työvälineet voivat muuttua. Ja vaikka työtehtävät pysyvät samana, voivat ne eri organisaatiossa olla kuitenkin hyvinkin toisistaan poikkeavia. Tehokas perehdytys siis nopeuttaa työntekijän siirtymistä uuteen tehtävään, oli kyseessä sitten ulkoinen rekrytointi tai sisäinen siirto.

Perehdytyksen avulla voidaan helpottaa ensimmäisten päivien kuormaa, kun hämmennys on varmasti monille vielä suuri. Suunnittelemalla siirtymäajan perehdytystä jo etukäteen ja mahdollistamalla siirtyvälle henkilöstölle pääsyn hyvinvointialueen perehdytysmateriaaleihin ja omiin perehdytyssuunnitelmiinsa, voidaan tehostaa perehdytystä ja sitä kautta siirtymää sekä työn aloitusta huomattavasti.

Lue myös: Ei perehdytetä työntekijää, perehdytetään ihminen työntekijäksi

Selvitä nykytila

Jotta työntekijöiden perehdytystä voidaan lähteä suunnittelemaan, on hyvä ihan ensimmäiseksi selvittää mikä on perehdytyksen tilanne tällä hetkellä. Miten perehdytystä on tehty sairaanhoitopiirissä tai kunnassa tähän asti ja miten sitä voidaan kehittää. Tämä selvitystyö helpottaa perehdytyksen suunnittelua ja käytännön toteutusta etenkin, kun kyseessä tulee olemaan erittäin suuri määrä siirtyvää henkilöstöä. Huolellisesti suunnitellulla perehdytyksellä myös vaikuttaa henkilöstön roolien muodostamisen tehokkuuteen.

Tätä pohditaan helpottamaan voit ladata perehdytyksen nykytila-analyysipohjan, joka helpottaa tuon pohdinnan tekemistä. Lataa perehdytyksen nykytila-analyysi käyttöösi

Intro myös hyvinvointialueiden perehdytykseen

Intro perehdytysohjelmisto on käytössä useilla sairaanhoitopiireillä ja se on ollut etenkin sote-alan perehdytyksissä tykätty työkalu. Samalla tavalla Intro toimii myös hyvinvointialueiden perehdytystyökaluna ja helpottaa perehdytyksen suunnitelmallisuutta ja läpivientiä sekä huolehtii, että kaikki perehdytykseen tulevat tehtävät tulevat tehdyksi.

Introsta löytyy myös valmiina useita sote-alalle suunnattuja perehdytyssuunnitelmapohjia, joiden avulla helpotat tehtäväkohtaisten perehdytyssuunnitelmien luomista ja läpivientiä. Introssa voit myös lisätä perehdytysmateriaalit osaksi perehdytyssuunnitelmia, jolloin työntekijä pääsee niihin käsiksi missä ja milloin vain. Lisää materiaalia löydät maksuttomista perehdytysmateriaaleistamme tai suoraan Intro perehdytysohjelmistosta. Voit myös kokeilla Introa viiden perehdytyksen ajan täysin maksutta ja ilman, että se sitoo sinua mihinkään.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys

Tutustu Introon tarkemminKokeile Introa maksutta