Blogit31.10.2019

Perehdytyssuunnitelma on onnistuneen perehdytyksen tärkein kulmakivi

perehdytyssuunnitelma

Tehokas perehdytys edellyttää huolellista suunnittelua. Suunnittelu määrittää tavoitteet sekä luo pohjan onnistuneelle perehdytykselle. Uskallankin siis väittää, että hyvin suunniteltu perehdytys on helpompi viedä maaliin, kuin se että perehdytystä lähdetään tekemään summamutikassa. Uskallan myös väittää, että henkilö, jonka perehdytys hoidetaan huolellisemmin, pääsee nopeammin kiinni työhönsä ja sisään organisaation toimintatapoihin.

Hyvin laadittu kirjallinen perehdytyssuunnitelma auttaa hahmottamaan tehtäviä ja aiheita, joita perehdytysjakson aikana on tarkoitus käydä läpi. Ensimmäisenä vaiheena suosittelenkin laatimaan kirjallisen perehdytyssuunnitelman, jos et ole sitä jo tehnyt. Perehdytysjakso on myös hyvä jakaa pidemmälle aikavälille, jottei informaatioähky suista hyvin alkuun päässyttä perehdytystä sivuraiteille. Kirjallinen suunnitelma ja tehtävien kirjaaminen yhteiseen järjestelmään perehdytysjakson aikana toimii myös hyvänä muistin jatkeena. Tällöin opittuja asioita voidaan hyödyntää myös jatkossa ja niihin voidaan palata tarvittaessa.

Lue myös: Näin luot perehdytyssuunnitelman

Perehdytystiimin avulla monipuolisempi perehdytys

Yhteiset toimintamallit luovat vankan pohjan perehdytysprosessille. Perehdytyksen suunnitteluun kannattaa ottaa organisaatiostasi mukaan useita henkilöitä. Yleensä henkilöstöhallinto luo linjat perehdytykselle ja esimiehet perehdyttävät uudet työntekijät. Mitäpä jos kuitenkin ottaisit mukaan kokonaisen perehdytystiimin, jolloin uudelle työntekijälle voi tulla erilaisia näkemyksiä ja hän saa monipuolisempaa opastusta yrityksen kulttuuriin.

Käytännöllinen perehdytyssuunnitelma palvelee sekä perehdyttäjää että uutta työntekijää. Ja sillä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Hyvällä perehdytyksellä vahvistat uuden työntekijän mielikuvaa yrityksestä, johon hän on juuri saapunut ja annat hänelle avaimet toimia tehtävän edellyttämällä tavalla sekä menestyä tehtävässään. Huonolla perehdytyksellä taas voi pahimmillaan olla kohtalokkaita seurauksia, kuten se, että työntekijä irtisanoo itsensä jo alkuviikkoina tai aiheuttaa tietämättömyydellään tahatonta haittaa organisaatiollesi.

Lue myös: Perehdytystiimin merkitys

Luo organisaatiosi näköinen perehdytyssuunnitelma

Perehdytyssuunnitelmaa tehtäessä on hyvä miettiä sekä oman organisaatiosi, että uuden työntekijän erityispiirteitä. Luo siis oman organisaatiosi näköinen perehdytyssuunnitelma, mutta huomioi että erilaisilla työntekijöillä voi olla erilaiset tarpeet perehdytykselle. Uuden työntekijän kohdalla kannattaa ottaa huomioon hänen aikaisempi taustansa työelämässä sekä toiveet tulevaisuudesta. Voit myös pyytää perehdytettävältä henkilöltä ajatuksia, mihin osioihin hän haluaisi perehdytyksessään erityisesti panostettavan.

Perehdytysjakson päätteeksi on hyvä käydä työntekijän kanssa läpi, miten perehdytys on onnistunut, onko tavoitteet saavutettu ja onko suunnitelmassa pysytty. Tämä antaa myös paremmat valmiudet jatkossa kehittää perehdytysprosessia ja auttaa luomaan tehokkaampia perehdytyssuunnitelmia jatkossa.

KOKEILE DIGITAALISTA PEREHDYTYSSUUNNITELMAA INTROSSA