Blogit03.12.2021

Varhaiskasvatuksen perehdytyksessä korostuu työn ohjaaminen ja yhteiset toimintatavat

varhaiskasvatuksen perehdytys

Varhaiskasvatuksen alalla on ollut viime aikoina paljon haasteita työvoiman riittävyyden ja rekrytointien suhteen. Päiväkotipaikkojen suhteen monet kunnat ovat olleet hätää kärsimässä. Sekä sijaisista että vakituisista tekijöistä on pulaa, mikä heijastuu isoina ryhmäkokoina ja sitä kautta työn kuormittavuutena. Perehdytys ei itsessään ole se keino millä tämän ongelman voisi ratkaista, mutta se voi olla yksi hyvä keino lisätä työnantajan vetovoimatekijöitä jo rekrytointivaiheessa, sekä parantaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhyvinvointia ja sitoutumista työnantajaansa sekä koko alaan.

Laadukas perehdytys kuuluu myös varhaiskasvatukseen

OAJ:n mukaan laadukas perehdytys on työhyvinvoinnin ja turvallisuuden perusta. Perehdytyksen tavoitteena on varmistaa koko henkilökunnan riittävä osaaminen, perehdyttää terveellisiin ja turvallisiin työskentely- ja toimintatapoihin, työympäristöihin sekä tutustuttaa työpaikalla toimiviin ihmisiin ja heidän tehtäviinsä työyhteisössä. Perehdytyksen pitää olla suunnitelmallista ja siihen on varattava riittävät ajalliset resurssit sekä ajan tasalla oleva perehdytysmateriaali.

Myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille kuin muillekin opettajille ja mille tahansa ammattiryhmille kuuluu laadukas ja riittävä perehdytys työhön. Varhaiskasvatuksessa tehtävät ja työnkuvat vaihtelevat kuten kaikilla toimialoilla. Vastaavasti myös perehdytyskäytännöt voivat olla hyvinkin erilaisia. Perehdytyksen avulla on tärkeää paitsi saada uusi varhaiskasvatuksen ammattilainen kiinni työhönsä, myös luotua hänelle selkeä rooli osana työyhteisöä.

OAJ jakaa perehdytyksen seitsemään kategoriaan, jotka ovat: Opettajan palvelussuhde ja työpaikan organisaatio, lainsäädäntö ja ohjaavat asiakirjat, turvallisuus ja hyvinvointi, työn sisällöt ja prosessit, työpaikan käytännöt ja ohjeistus, työpaikan visio ja arvomaailma, yhteistoiminta ja sen toimintatavat.

Perehdytyksellä yhteiset pelisäännöt tutuiksi

Varhaiskasvatuksen perehdytyksessä liikkeelle kannattaa lähteä siitä, että yhdessä käydään läpi perehdytykseen liittyvät asiat, toimitilat, toimipisteen vastuualueet ja -henkilöt. On erityisen tärkeää myös käydä läpi jokaisen työntekijän vastuut ja velvollisuudet. Päiväkotien päivät rakentuvat tiettyjen aikataulujen ympärille, joten jokaisessa ryhmässä toiminta-ajat ja ryhmän tavat voivat erota toisistaan huomattavasti. Samalla jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän perehdytyksen tulisi olla yksilöllinen, jolloin hänelle sopivaa roolia voidaan hahmottaa.

Yksi keskeinen asia perehdytyksen kannalta on saattaa uusi työntekijä tutuksi hänen oman ryhmänsä lapsien kanssa. Suurimmaksi osaksi työt ovat kuitenkin lasten kanssa yhteistä tekemistä, joten hyvällä tutustumisella luodaan myös lasten puolelta turvallisuuden tunnetta uutta aikuista kohtaan. On myös tärkeää tutustuttaa uudet henkilöt lasten huoltajien kanssa.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys

Varhaiskasvatuksen perehdytyksessä korostuvat työn ohjaaminen ja toimintatavat

Perehdytyksen kannalta keskeisiä asioita ovat myös esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmat ja erilaiset työtä ohjaavat toimintatavat ja asiakirjat. Nämä toimivat perustana koko toiminnalle ja näiden läpikäymiseen on hyvä varata riittävästi aikaa pitemmällä aikavälillä.

Koska varhaiskasvatuksessa työhön kiinni pääseminen on usein kiinni siitä, että henkilö löytää oman tapansa työskennellä ja toimia osana päiväkodin arkea, etenkin työympäristöön, työyhteisöön ja toimintatapoihin liittyvään perehdytykseen tulee panostaa. Iso osa perehdytystä on päästä kiinni käytäntöihin, työn sisältöön ja päiväkodin työskentelytapoihin. Kun näihin varataan riittävästi aikaa, saadaan uusi työntekijä parhaalla mahdollisella tavalla kiinni työhön ja sitoutumaan työnantajaan

Perehdytyssuunnitelma helpottaa perehdytystä

Jo pitkään Introon on toivottu varhaiskasvatuksen perehdytyssuunnitelmapohjaa, ja vihdoin se on saatu osaksi Introa sekä suomeksi että ruotsiksi. Perehdytyssuunnitelmapohjassa olemme luoneet runkoa ja aikataulua tärkeimpien perehdytettävien asioiden suhteen. Pääset hyödyntämään mallipohjaa erilaisten varhaiskasvatuksen perehdytysten suunnittelussa ja luomaan siitä juuri teille sopivia versioita eri päiväkoteihin kuin myös eri ammattiryhmille. Materiaaliin pääset tutustumaan joko kirjautumalla Introon tai hakemalla sen ladattavien materiaalien joukosta täältä.

Jos haluat kokeilla, miten varhaiskasvatuksen perehdytys onnistuu Intron avulla, voit kokeilla Introa täysin maksutta 5 perehdytyksen ajan. Intron käyttö on helppoa ja tarvittaessa, autamme sinut alkuun ensimmäisten perehdytysten kanssa. Pääset rekisteröimään ilmaisen kokeilun alla olevan painikkeen kautta.

Lue myös: Näin luot perehdytyssuunnitelman

Aloita Intron maksuton kokeilu