INTRO Sisältö

Helppokäyttöinen sisällönhallintatyökalu perehdytysohjeiden rakentamiseen

Keskitetty paikka ohje- ja opetusmateriaaleille

Tehokas työnopastus vaatii tuekseen varta vasten perehdytystarkoitukseen luodun ohje- ja opetusmateriaalin. INTRO Sisältö on perehdytysohjelmistoon integroitavissa oleva lisäosa, joka mahdollistaa organisaatiokohtaisten ohjeiden ja -materiaalien ylläpitämisen palvelussa.

Kokeile INTRO sovellustahaluan lisäosan käyttöön

Keskeiset toiminnallisuudet

Sisällönhallinnan avulla perehdytyssisältöjen luominen, muokkaaminen ja julkaiseminen on helppoa ja nopeaa. Voit kohdentaa rakentamasi perehdytyssisällön suoraan uuden työntekijän perehdytyssuunnitelmaan, joka kokoaa kaiken ohjeistuksen yhdeksi loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Perehdytyssisältö muodostuu tekstiartikkeleista, kuvista ja videoista.

perehdyttämisen käynnistämistäminen

Perehdytysmateriaalin luonti ja muokkaus

Luo ja muokkaa organisaation yleisiä perehdytysmateriaaleja sekä tehtäväkohtaisia sisältöjä

Materiaalin kohdentaminen perehdytyssuunnitelman tehtäviin

Kohdenna luotu sisältö uuden työntekijän perehdytssuunnitelman tehtäviin

Materiaalin esittäminen perehdytystehtävässä

Tuo sisällöt näkyviin perehdytettävälle perehdytyksen etenemisen kannalta oikeaan aikaan

Vapauta aikaa perehdyttämiseltä

Luo ohjeet, joiden avulla uusi työntekijä voi itsenäisesti perehtyä keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tämä on mahdollista erityisesti rutiiniluonteisissa, toistuvissa kokonaisuuksissa, joissa vastuu oppimisesta on ensisijaisesti perehdytettävllä itsellään. Kattavalla ohjeistuksella nopeutat oppimista ja vapautat aikaa kasvokkain tapahtuvalta perehdyttämiseltä erityisesti niiden tehtävien perehdyttämiseen, joissa kasvokkain tapahtuva perehdyttäminen on välttämätöntä.

Tavoitteena tehokas ja tasalaatuinen ja perehdytys

Intron materiaalipankin tarkoitus on yksinkertainen. Yksi perehdytysmateriaali, yksi paikka. Tämä tarkoittaa sitä, että koko perehdytystiimillä aina perehdytettävää työntekijää myöten on aina ajantasaiset materiaalit käytettävissä millä tahansa päätelaitteella ja missä tahansa.

Yhtenäinen perehdytyskokemus

Mahdollista perehdytettävälle pääsy omaan perehdytyssuunnitelmaan ja ohjeartikkeleihin yhdestä paikasta. Perehdytettävän ei tarvitse kahlata läpi laajoja tiedostoja tai selailla materiaaleja useista paikoista, mikä nopeuttaa oppimista ja sitä kautta uuden työntekijän itsenäisen työn aloittamista.

Intro perehdytysohjelmisto

Intro on uusien työntekijöiden perehdyttämiseen suunniteltu ohjelmisto. Intron avulla perehdyttäminen on tehokasta, seurattavaa ja ennen kaikkea suunnitelmallista. Intro skaalautuu mobiilipäätelaitteelle sopivaksi ja on käytettävissä organisaation ulkoverkosta käsin. Perehdytys ei ole koskaan ollut näin helppoa ja tehokasta!

Kokeile Introa ilmaiseksi

mobiili perehdyttäminen

Valmiit mallipohjat käytössäsi

Introsta löydät useita valmiita perehdytysmallipohjia, joita voit hyödyntää omien perehdytystesi tukena. Intron valmiiden perehdytyssuunnitelmien avulla voit muokata organisaatiollesi oman näköiset perehdytysuunnitelmat tai käynnistää uusien työntekijöiden perehdytyksen saman tien. Suunnitelmat ja muuta materiaalia perehdytysten tueksi löydät materiaalipankistamme.

Tutustu perehdytysmateriaaleihin

Lisää vinkkejä perehdyttämiseen löydät blogistamme

Blogisivustoltamme löydät ajankohtaisia kirjoituksia, vinkkejä ja tietoa perehdytyksen kehittämiseen.