Perehdyttäminen Intron avulla

perehdyttäminen

Uuden työntekijän perehdyttäminen takaa loistavan alun työsuhteelle.

Perehdyttäminen on aiemmin ollut hieman aliarvostettu HR-prosessi, mutta viime aikoina sen tärkeyteen on herätty. Perehdyttämisellä on paljon erilaisia hyötyjä työntekijän sitoutumiseen, tuottavuuteen ja viihtyvyyteen liittyen. Perehdytys muodostaa sillan rekrytointivaiheessa luotujen odotusten ja itse työn tekemisen välille.

Perehdyttäminen takaa uudelle työntekijälle onnistuneen startin uusiin työtehtäviin. Hyvän perehdytyksen avulla työntekijä pääsee myös nopeammin ja tehokkaammin kiinni tuottavaan työhön. Hyvällä perehdytyksellä voidaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työn tuottavuuteen, laatuun työturvallisuuteen sekä työntekijän sitoutumiseen. Hyvin perehdytetty työntekijä on sitoutuneempi, motivoituneempi ja hänellä on pienempi todennäköisyys siirtyä toisiin tehtäviin. Perehdyttäminen auttaa myös luomaan parempaa työnantajamielikuvaa ja tehostamaan tulevia rekrytointeja. Perehdyttämiseen liittyy siis paljon hyviä asioita. Ja kaikkia näitä asioita voit kehittää Intron avulla.

Kokeile Introa ilmaiseksiPikaopas Intron käyttöön

Perehdyttäminen alkaa suunnittelusta

Onnistuneen perehdytyksen tärkein elementti on hyvä perehdytyssuunnitelma. Perehdyttämisessä tulee ottaa huomioon monia asioita ja ilman kunnollista perehdytyssuunnitelmaa näiden asioiden muistaminen ja läpivieminen ei onnistu. Perehdytyssuunnitelma luo ison kuvan sekä antaa selkeät suuntaviivat perehdyttämiselle. Introsta löydät useita valmiita perehdytyssuunnitelmia, joita voit käyttää apuna uusien työntekijöidesi perehdyttämisessä.

Tutustu perehdytyssuunnitelmiin

Perehdytyksen seuranta

Yksi perehdyttämisen onnistumisen kannalta merkittävä tekijä on, että perehdytyksen etenemistä voidaan seurata. Intron avulla voit seurata miten perehdyttäminen etenee ja varmistat että kaikki perehdytystehtävät tulevat läpikäydyksi. Lisäksi perehdyttämisen onnistumisen kannalta, on tärkeää käydä läpi erilaisia palaute- ja arviointikeskusteluja perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä.

Intro perehdyttämisen työkaluna

Digitaalisen perehdytystyökalu Intron avulla perehdytyksen suunnittelu, perehdytystiimin kokoon kutsuminen, perehdytyksen seuranta ja arviointi helpottuvat huomattavasti. Perehdytysmateriaalit pysyvät myös yhdessä paikassa tallessa. Perehdyttäminen ei ole myöskään enää ajasta ja paikasta kiinni, vaan se voidaan toteuttaa missä vaan.

Miten Intro tehostaa perehdytystäsi

Intron avulla perehdyttäminen on helppoa, tehokasta ja seurattavaa.

perehdyttämisen käynnistämistäminen

Uuden työntekijän perehdyttäminen heti käyntiin!

Intron avulla voit käynnistää uuden työntekijän perehdyttämisen heti palkkauspäätöksen tehtyäsi. Sinun ei tarvitse odottaa ensimmäiseen työpäivään asti.

suunnitelmallisuutta perehdyttämiseen

Lisää suunnitelmallisuutta ja yksilöllisyyttä perehdyttämiseen

Voit luoda valmiita tehtäväkohtaisia perehdytyssuunnitelmapohjia, joiden avulla huolehdit, että perehdytysohjelma sisältää juuri kyseisessä tehtävässä onnistumiseen liittyvät eväät. Apunasi voit käyttää Introsta valmiina löytyviä tehtäväkohtaisia suunnitelmapohjia.

perehdyttämisen seuranta

Seuraa perehdytyksen etenemistä ja helpota raportointia

Intron avulla seuraat perehdyttämisen etenemistä ja helpotat raportointia. Sen avulla varmistat, että kaikki uuden työntekijän perehdyttämiseen liittyvät tehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan. Perehdytys ei myöskään ole ajasta tai paikasta riippuvainen, koska Intro toimii saumattomasti kaikilla päätelaitteilla.

Intro perehdytysohjelmisto

Intro on uusien työntekijöiden perehdyttämiseen suunniteltu ohjelmisto. Intron avulla perehdyttäminen on tehokasta, seurattavaa ja ennen kaikkea suunnitelmallista. Intro on täysin mobiiliyhteensopiva ja toimii kaikilla päätelaitteilla.

Perehdytys ei ole koskaan ollut näin helppoa ja tehokasta!

Kokeile Introa ilmaiseksi

Valmiit perehdytyssuunnitelmat apunasi

Introsta löytyy useita valmiita perehdytyssuunnitelmia, joiden avulla perehdytyksen käynnistäminen onnistuu nopeasti ja helposti. Perehdytyssuunnitelmat on tehty yhteistyössä eri toimialojen ammattilaisten kanssa. Lisäksi Intron materiaalipankista löytyy paljon erilaista perehdytystä tukevaa materiaalia.

Materiaalipankkiin

pohja perehdyttämiselle

Lisää vinkkejä perehdyttämiseen löydät blogistamme

Blogisivustoltamme löydät ajankohtaisia kirjoituksia, vinkkejä ja tietoa perehdytyksen kehittämiseen.