Millainen on hyvä perehdytys?

Perehdytys kuntoon Intron avulla

Hyvä perehdytys takaa onnistuneen aloituksen työsuhteelle

Perehdytys on aiemmin ollut hieman aliarvostettu HR-prosessi, mutta viime aikoina sen tärkeyteen on herätty. Perehdytyksellä on paljon erilaisia hyötyjä työntekijän sitoutumiseen, tuottavuuteen ja viihtyvyyteen liittyen. Perehdytys muodostaa sillan rekrytointivaiheessa luotujen odotusten ja itse työn tekemisen välille.

Hyvä perehdytys takaa uudelle työntekijälle onnistuneen startin uusiin työtehtäviin. Hyvän perehdytyksen avulla työntekijä pääsee myös nopeammin ja tehokkaammin kiinni tuottavaan työhön. Hyvällä perehdytyksellä voidaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työn tuottavuuteen, laatuun työturvallisuuteen sekä työntekijän sitoutumiseen. Hyvin perehdytetty työntekijä on sitoutuneempi, motivoituneempi ja hänellä on pienempi todennäköisyys siirtyä toisiin tehtäviin. Perehdytys auttaa myös luomaan parempaa työnantajamielikuvaa ja tehostamaan tulevia rekrytointeja.

Kokeile Introa ilmaiseksi

Perehdytys alkaa suunnittelusta

Onnistuneen perehdytyksen tärkein elementti on hyvä perehdytyssuunnitelma. Perehdytyksessä tulee ottaa huomioon monia asioita ja ilman kunnollista perehdytyssuunnitelmaa näiden asioiden muistaminen ja läpivieminen ei onnistu. Perehdytyssuunnitelma luo ison kuvan sekä antaa selkeät suuntaviivat perehdytykselle. Pelkkä yleisperehdytys ei kuitenkaan riitä, vaan perehdytyssuunnitelmien täytyy olla tehtäväkohtaisia ja kyetä ottamaan huomioon uuden työntekijän osaamistaso.

Tutustu perehdytyssuunnitelmiin

Perehdytyksen seuranta

Yksi perehdytyksen onnistumisen kannalta merkittävä tekijä on myös se, että perehdytyksen etenemistä voidaan seurata. Näin ollen tiedetään, että kaikki perehdytykseen liittyvät tehtävät ovat tulleet tehdyiksi. Pelkkä tehtävälistojen seuraaminen ei kuitenkaan riitä, vaan perehdytyksen kannalta on oleellista käydä myös palautekeskusteluja perehdytystiimin ja perehdytettävän välillä.

Digitaalisen perehdytyksen hyödyt

Digitaalisen perehdytystyökalu Intron avulla perehdytyksen suunnittelu, perehdytystiimin kokoon kutsuminen, perehdytyksen seuranta ja arviointi helpottuvat huomattavasti. Perehdytysmateriaalit pysyvät myös yhdessä paikassa tallessa. Perehdytys ei ole myöskään enää ajasta ja paikasta kiinni, vaan se voidaan toteuttaa missä vaan.

Miten Intro tehostaa perehdytystäsi

Intron avulla perehdytys on helppoa, tehokasta ja seurattavaa.

Uuden työntekijän perehdytys heti käyntiin!

Intron avulla voit käynnistää uuden työntekijän perehdytyksen heti palkkauspäätöksen tehtyäsi. Sinun ei tarvitse odottaa ensimmäiseen työpäivään asti.

Lisää suunnitelmallisuutta ja yksilöllisyyttä perehdytykseen

Voit luoda valmiita tehtäväkohtaisia perehdytyssuunnitelmapohjia, joiden avulla huolehdit, että perehdytysohjelma sisältää juuri kyseisessä tehtävässä onnistumiseen liittyvät eväät. Apunasi voit käyttää Introsta valmiina löytyviä tehtäväkohtaisia suunnitelmapohjia.

Seuraa perehdytyksen etenemistä ja helpota raportointia

Intron avulla seuraat perehdytyksen etenemistä ja helpotat raportointia. Sen avulla varmistat, että kaikki uuden työntekijän perehdytykseen liittyvät tehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan. Perehdytys ei myöskään ole ajasta tai paikasta riippuvainen, koska Intro toimii saumattomasti kaikilla päätelaitteilla.

Intro perehdytysohjelmisto

Intro on uusien työntekijöiden perehdytykseen suunniteltu perehdytysohjelmisto. Intron avulla perehdyttäminen on tehokasta, seurattavaa ja ennen kaikkea suunnitelmallista. Intro on täysin mobiiliyhteensopiva ja toimii kaikilla päätelaitteilla. Perehdytys ei ole koskaan ollut näin helppoa ja tehokasta!

Kokeile Introa ilmaiseksi

Valmiit perehdytyssuunnitelmat apunasi

Introsta löytyy useita valmiita perehdytyssuunnitelmia, joiden avulla perehdytyksen käynnistäminen onnistuu nopeasti ja helposti. Perehdytyssuunnitelmat on tehty yhteistyössä eri toimialojen ammattilaisten kanssa. Lisäksi Intron materiaalipankista löytyy paljon erilaista perehdytystä tukevaa materiaalia.

Materiaalipankkiin

Lisää vinkkejä perehdytyksen kehittämiseen löydät blogistamme

Blogisivustoltamme löydät ajankohtaisia kirjoituksia, vinkkejä ja tietoa perehdytyksen kehittämiseen.