Seuraa ja raportoi

Intro perehdytysohjelmisto

Perehdytyksen seuranta

Seuraa perehdytyssuunnitelmien etenemistä ja varmista, että perehdytys etenee suunnitellusti. Kerää palautetta ja käy arviointikeskusteluja perehdytettävän kanssa, reagoi muutoksiin ja varmista laadukas perehdytys.

Intron avulla voit seurata myös miten perehdyttäminen etenee tiimin näkökulmasta ja kehittää perehdytyskokonaisuutta.

Dokumentointi

Perehdytyksen dokumentointi tarkoittaa sitä, että kaikkien työntekijöiden perehdytykset löytyvät yhdestä paikasta.

Intron avulla voit aina palata tutkimaan miten perehdytystehtävät ovat edenneet ja kuka on vastannutkin mistäkin perehdytystehtävästä. Myös perehdytyksen jälkeen.

Raportointi

Perehdytysten kehittäminen on sitä helpompaa mitä enemmän tietoja perehdytyksistä on saatavilla.

Introsta saat tietoa valmistuneista, käynnissä olevista ja keskeytetyistä perehdytyksistä. Voit tutkia ja raportoida perehdytyksiä koko organisaation, tiimien, vastuualueiden, työtehtävien tai yksittäisten perehdytysten osalta.

Kokeile Introa maksutta tai kysy lisää