Tukiartikkeli

Miten perehdytyssisällöt näkyvät perehdyttäjälle?

Perehdyttäjä pystyy tarkastelemaan suunnitelmassa olevia perehdytyssisältöjä. Perehdyttäjä ei pysty muokkaamaan tai lisäämään tehtäviin uusia artikkeleita

Yllä näkyy käynnistetyssä perehdytyssuunnitelmassa perehdytyssisällöt suunnittelu-näkymässä.

Tehtäväkortissa artikkelitnäkyvät valittuina ja klikkaamalla artikkelin kohdalta pääsee esikatselemaan artikkelia.