Tukiartikkeli

Perehdytyksen keskeyttäminen

Joskus perehdytystä ei syystä tai toisesta käydä loppuun saakka, jolloin se on syytä keskeyttää.

Vain käynnissä olevan perehdytyksen voi keskeyttää. Keskeytettyä perehdytystä ei voi avata enää uudelleen. Keskeyttämisen jälkeen perehdytyksen tilaksi muuttuu Keskeytetty. Keskeytetty perehdytys katoaa heti keskeyttämisen jälkeen etusivun näkymästä ja siirtyy raportointiin.

Keskeytetyssä perehdytyksessä näkyy, mitkä tehtävät on kuitattu perehdytyksen ollessa käynnissä ja mitkä ovat jääneet tekemättä. Eli kun perehdytyksen keskeyttää, tehtävät voi jättää perehdytykseen kuittaamatta, niitä ei siis tarvitse myöskään poistaa. Näin tiedetään, jos perehdytykseen tarvitsee joskus palata, että mitkä asiat on ehditty käydä läpi työsuhteen aikana.

Perehdytys keskeytetään näin:

1. Avaa käynnissä oleva perehdytys:

2. Avaa kolmen pisteen valikko ja klikkaa Keskeytä perehdytys:

3. Vahvista keskeyttäminen:

4. Saat kuittauksen, että perehdytys on keskeytetty onnistuneesti. Tekemättömät tehtäväkortit muuttuvat harmaaksi, etkä voi enää muokata perehdytystä:

5. Keskeytetyt perehdytykset löytyvät raportoinnista: