Tukiartikkeli

Raportointi

Raportointi-osiossa voi tarkastella, missä vaiheessa organisaation perehdytykset ovat, mitkä ovat yleisimmät työtehtävät joihin uusia työntekijöitä perehdytetään ja minkälaisia arvioita perehdytyksistä on annettu. Raportointi näkyy vain omistajatasoisille käyttäjille. Pääkäyttäjät eli ylläpitotiimin omistajat näkevät raportoinnissa asioita koko organisaation osalta ja alatiimien omistajat näkevät asioita vain oman tiiminsä tai omien tiimiensä osalta, jos hän on jäsenenä useammassa tiimissä.

Raportoinnissa on neljä eri osiota: Perehdytettävien tilanne, Tiimien tilanne, Yleisimmät työtehtävät ja Arviot.

Perehdytettävien tilanne -graafi kuvaa perehdytettävien henkilöiden tilannetta koko organisaatiossa. Graafi kertoo, kuinka monta eri perehdytettävää organisaatiossa on ja missä tiloissa heidän perehdytyksensä on, ei siis perehdytysten määrää. Eli vaikka henkilölle olisi aloitettu useampia perehdytyksiä, hän näkyy tässä raportissa vain kerran. Perehdytysten määrän saa selville Katso perehdytysraportti -toiminnon kautta.

Perehdytysraportilla näkyy siis kaikki perehdytykset (aloitetut eli kesken olevat, myöhässä olevat, keskeytetyt ja valmiit), joita käyttäjällä on oikeus tarkastella. Raportoinnissa näkyy siis tieto kaikista tiimeistä, joiden tietoja käyttäjällä on oikeus tarkastella. Yläreunasta raportin voi ladata Exceliin Lataa-painikkeella, jossa tietoja voi tarkastella tarkemmin. Raporttia voi suodattaa myös Introssa sen mukaan, missä tilassa kukin perehdytys on Suodata-toiminnon avulla. Perehdytyksiä voi myös etsiä hakupalkista joko perehdytettävän nimellä tai tehtävän nimellä.

Tiimien tilanne -graafi kuvaa niiden tiimien tilannetta, joihin käyttäjällä on oikeus. Tunnisteita yhteensä -luku kertoo siitä, kuinka monta eri tunnistetta tiimeissä on käytössä, Kesken-luku kertoo, kuinka monta perehdytystä tiimeissä on kesken ja Myöhässä -luku sen, kuinka monta perehdytystä tiimeissä on myöhässä.

Tiimiraportti-painikkeesta pääsee tarkastelemaan tiimien tilanteita tarkemmin ja järjestämään tietoa esimerkiksi tunnisteiden mukaan. Tiimin, tunnisteen tai perehdytettävän palkkia klikkaamalla pääsee tarkastelemaan tietoja vielä tarkemmalla tasolla.

Yläkulman suodatin palauttaa näkymän aina tiimiraportti-näkymään, jossa näkyy tiedot kaikista tiimeistä, joihin käyttäjällä on oikeus.

Yleisimmät työtehtävät kertoo, mitä perehdytettäviä tehtäviä on valittu aloitettuihin perehdytyksiin.

Arviot kertoo, millaisia arvioita perehdytyksistä on annettu. Näytä arvioinnit -painikkeella pääsee tarkastelemaan annettuja arivointeja ja antamattomia arvioita. Tätä kautta arviointiraportin voi myös ladata Exceliin lähempää tarkastelua varten. Keskiarvo laskee annettujen arvioiden (5 arviota yhteensä, 3 perehdyttäjän kysymystä, 2 perehdytettävän kysymystä) keskiarvon. Jos vain perehdyttäjä on arvioinut perehdytyksen, niin perehdytys on "Arvioimatta" tilassa.

Annetut arviot -osio näyttää ne arvioinnit, jotka myös perehdytettävä on arvioinut. Arvioita voi suodattaa sen perusteella, onko niistä annettu vapaata palautetta. Katso arvio -painikkeella näkee sekä perehdyttäjän että perehdytettävän antamat arviot ja pääsee tarkastelemaan tarvittaessa perehdytystä.

Arvio antamatta -osiossa näkyy ne perehdytykset, jotka on päätetty ja perehdyttäjä on antanut niistä arvion, mutta perehdytettävä itse ei vielä.