Tukiartikkeli

Roolit

Käyttäjille on valittavissa kolme eri roolia: Omistaja, Perehdytysvastaava ja Perehdyttäjä.

  1. Omistaja
    Omistaja -roolissa käyttäjä voi kutsua muita käyttäjiä tiimiinsä, luoda tiimille mallipohjia sekä käynnistää ja päättää perehdytyksiä. Mikäli tiimissä toimii useita perehdyttäjiä, omistaja näkee kaikki tiimissä tapahtuneet perehdytyssuunnitelmat.
  2. Perehdytysvastaava
    Perehdytysvastaava -roolissa käyttäjä voi käynnistää perehdytyssuunnitelman, muokata suunnitelmaa ja päättää perehdytyksen. Käyttäjä näkee vain itse käynnistämänsä perehdytykset. Perehdytysvastaava voi kutsua muita käyttäjiä tiimiinsä.
  3. Perehdyttäjä
    Perehdyttäjä -roolissa henkilö on vastuussa perehdytyssuunnitelmassa hänelle kohdennetuista tehtävistä. Käyttäjä pääsee näkemään Introssa koko suunnitelman, jonka yksittäisestä tehtävästä hän on vastuussa. Muokkausoikeudet käyttäjällä on vain niihin tehtäviin, jotka ovat suunnitelmassa kohdennettu hänelle.

Lisäksi käyttäjä voi olla roolissa Perehdytettävä. Suunnitelman kohteeksi kutsuttu henkilö on automaattisesti roolissa Perehdytettävä. Perehdytettäviä ei voi lisätä Tiimit-osiossa, vaan heidät kutsutaan aina perehdytyksen kautta.

Käyttäjä voi olla yhdessä tiimissä vain yhdellä roolilla. Jos käyttäjä on jäsenenä useammassa tiimissä, rooli voi olla eri tiimien välillä, eli toisessa tiimissä käyttäjä voi olla omistaja ja toisessa perehdyttäjä.

Käyttäjän roolia voi muokata milloin tahansa Tiimit-osiossa käyttäjän tietoja muokkaamalla.