Tukiartikkeli

Tiimiläisten kutsuminen ja hallinnointi

Perehdyttäminen on tiimityötä ja perehdytysvastuu jaetaan tiimin jäsenten kesken. Tiimiläiset kutsutaan jäseniksi Intron tiimiin ja sen jälkeen heidät voidaan lisätä perehdytyksiin vastuuhenkilöksi tehtäviin.

Yksi käyttäjä voi olla jäsenenä useammassa tiimissä eri rooleilla. Eli jossain tiimissä käyttäjä voi olla omistaja, mutta toisessa tiimissä perehdyttäjä ja näin ollen tiimien näkymät eroavat toisistaan oikeuksien puitteissa.

Käyttäjä kutsutaan nimen ja sähköpostiosoitteen avulla. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite.

Uusi käyttäjä lisätään tiimin kautta + Lisää uusi jäsen -painikkeella. Pakollisia kenttiä ovat Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja rooli. Kirjaa siis kenttiin käyttäjän nimitiedot ja sähköpostiosoite. Rooli valitaan sen perusteella, mitä käyttäjän tulee voida tehdä järjestelmässä. Omistajalla on laajimmat oikeudet tiimin sisällä, perehdyttäjällä on oikeus vain omiin perehdytystehtäviin. Lue lisää rooleista täällä.

Käyttäjälle lähetetään kutsuviesti, johon voi halutessaan kirjoittaa lisätietoja oman organisaation osalta. Lisätiedot kirjoitetaan tarvittaessa Kutsuviesti-kenttään. Vaikka tähän ei kirjoittaisi mitään, Intro lähettää perusmuotoisen viestin käyttäjälle, jossa on tarvittava tieto siitä, miten Introon pääsee kirjautumaan.

Kun tarvittavat tiedot on täytetty, kutsu lähetetään Lähetä kutsu -painikkeella. Painikkeen oikeassa reunassa olevasta nuolesta saa esiin vaihtoehdon, jonka avulla voi lähettää kutsun ja sen jälkeen lisätä toisen käyttäjän. Tämä tarkoittaa sitä, että Intro avaa automaattisesti toisen käyttäjän kutsumiseen tarvittavan näkymän. Pelkkä Lähetä kutsu -painike lähettää kutsun ja sulkee näkymän.

Käyttäjän arkistointi tiimistä

Käyttäjä voidaan arkistoida tiimistä tiiminäkymässä, arkistoinnin voi tehdä pääkäyttäjä sekä tiimin omistaja. Arkistoitavan käyttäjän osalta kysytään mitä tehdään käyttäjän omistamille kriittisille tiedoille. Näitä ovat mm. arkistoitavan käyttäjän omistamat mallipohjat sekä käyttäjän omistamat tiimit sekä arkistoitavan käyttäjän omistamat perehdytykset.

Mikäli käyttäjä omistaa jaettuja mallipohjia, voidaan ne arkistoinnin yhteydessä siirtää toiselle käyttäjälle tai poistaa kokonaan.

Mikäli arkistoitava käyttäjä omistaa keskeneräisiä perehdytyksiä kysytään, kenen vastuulle perehdytys siirretään tai vaihtoehtoisesti perehdytys voidaan keskeyttää.

Kaikki käyttäjän omistamat keskeneräiset perehdytykset tulee siirtää jollekin tiimin omistajista tai perehdytysvastaavista tai merkata keskeytetyksi. Tässä vaiheessa käsittelyä tiimin omistajuus kysymys tulisi olla jo ratkaistuna.

Voidaan myös valita, että kaikki käyttäjän omistamat keskeneräiset perehdytykset siirretään samalle käyttäjälle.