Tukiartikkeli

Uutta Introssa - versiopäivitys 8.9.21

INTRO-perehdytysohjelmistosta on julkaistu uusi päivitysversio. Nyt julkaistu versio sisältää virheenkorjauksia sekä uusia toiminnallisuuksia.

1. Mallipohjien jakamiseen liittyvät muutokset

Mallipohjan voi jakaa vain omistaja-roolilla olevalle käyttäjälle muokkausoikeudella. Perehdytysvastaavalle voi jakaa katseluoikeudella ja perehdytettävälle mallipohjaa ei voi jakaa lainkaan. Virheen vuoksi aikaisemmin mallipohjan on voinut jakaa muokkausoikeudella myös perehdytysvastaavalle. Korjaus on aiheuttanut sen, että perehdytysvastaaville jaettu mallipohjan muokkausoikeus vaihtuu katseluoikeudeksi ja perehdyttäjille jaetut oikeudet katoavat.

Tämä ei vaikuta perehdyttäjien näkymään lainkaan, sillä oikeus mallipohjaan ei ole antanut heille laajempia oikeuksia järjestelmässä. Ainoastaan mallipohjan jako-oikeuksista katoaa perehdyttäjien tiedot. Perehdytysvastaavilla tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesti aikaisemmin muokkausoikeudella hänelle jaettu mallipohja on nyt vain katseluoikeudella. Jos perehdytysvastaavan tulee päästä muokkaamaan hänelle jaettua mallipohjaa, hänen roolinsa täytyy muuttaa omistajaksi.

2. Perehdytettävän näkymä

Perehdytettävän näkymässä tehtäväkortissa ei enää näy kuittauspainiketta, jos perehdytettävä ei itse ole tehtävässä vastuuhenkilönä. Aikaisemmin kuittauspainike näkyi jokaisessa tehtävässä, vaikka ei ollut siitä vastuussa, mikä saattoi aiheuttaa pohdintaa siitä, miksi tehtävää ei pysty kuittaamaan.

Tältä näyttää tehtävä, jossa on joku muu vastuuhenkilö kuin perehdytettävä itse. Tehtävän nimen alla näkyy, että tehtävä on vielä tekemättä ja viimeinen päivämäärä tehdä kyseinen tehtävä. Tässä näkyy myös se, kuka on tehtävästä vastuussa:

Tältä näyttää tehtävässä, jossa perehdytettävä itse on vastuuhenkilönä. Tehtävän kuittauspainike on selkeästi näkyvillä perehdytettävälle, jolloin hän tietää, että hänen on määrä kuitata tehtävä tehdyksi.

3. Tehtäväkorttinäkymään ja perehdytyssisältöjen hallintaan liittyvät muutokset

Tehtäväkorttinäkymässä oli virheellisesti näkyvissä muokkaustoimintoja sellaisille käyttäjille, joilla ei ollut oikeutta muokata tehtäväkorttia. Toiminnot näkyivät, mutta eivät toimineet. Nämä on nyt korjattu ja käyttäjille näkyy nappeja vain heidän käyttöoikeuksiensa rajoissa.

Materiaalipankkiin liittyvien perehdytyssisältöjen hallinnassa on ollut samanlainen tilanne, kuin tehtäväkortissakin. Eli käyttäjälle on näkynyt muokkaustoimintoja, vaikka ei ole oikeutta muokata. Myös perehdytyssisällön osalta nämä on korjattu. Versiopäivityksessä tuli myös useita korjauksia perehdytyssisältöjen visuaalisuuteen mm. otsikoiden ja erikoismerkkien näkyvyyteen. Toiminnallisia muutoksia ei siis ole tullut.


4. Muita

Versiopäivityksessä tehtiin myös useita korjauksia yksittäisiin virhetilanteisiin, mm. raportointiin, kommentointiin ja suunnitelman kopiointiin mallipohjaksi.