Tukiartikkeli

Vastuualueet

Vastuualueet

Vastuualueet näkymään voidaan kuvata organisaation rakennetta tarkemmalla tasolla ja tämän myötä raportointi, tietojen luokittelu ja käyttäjähallinta tulevat helpottumaan tulevissa uusissa versioissa.

Vastuualuetoiminnallisuutta ei ole välttämätöntä ottaa käyttöön, mikäli sitä ei katsoa organisaatiossa tarpeelliseksi. Vastuualueet ja sen hallinta näkyvät vain pääkäyttäjä roolin omaaville henkilöille. Organisaation pääkäyttäjä voi lisätä ensimmäisen vastuualueen, joka saa organisaation nimen. Ensimmäistä vastuualuetta ei voi poistaa eikä nimetä uudelleen. Tämä onnistuu ainoastaan järjestelmänvalvojalta. Ensimmäisen luodun tason jälkeen pääkäyttäjä voi luoda tämän alle uusia vastuualueita, nimetä ja poistaa niitä sekä siirtää niitä puurakenteessa.

Vastuualueet näkymässä luodaan ja muokataan vain organisaation vastuualueita, eli rakennetaan ns. organisaatiopuu. Tiimien ja käyttäjien hallinta tapahtuu edelleen tiiminäkymässä.

Kun organisaatio on luonut vastuualueet vastuualue- hallinnassa, voidaan tiiminäkymässä tiimi liittää haluttuihin vastuualueisiin.

Alla kuva vastuualueet näkymästä, jossa organisaatiorakennetta mallinnettu.

Vastuualuerakenteeseen voidaan lisätä vastuualuetasoja klikkaamalla + merkkiä, muokaamalla vastuualueen nimeä kynä-painikkeella ja poistaa vastuualuetaso roskakori- painikkeella.Vastuualuetasoja voidaan myös hiirellä raahata ja pudottaa haarasta toiseen.

Kun vastuualuepuu on rakennettu Vastuualueet näkymässä, voidaan tiiminäkymässä tiimi liittää oikean vastuualueen alle tiimin muokkaustilassa. Vastuualueeksi voi valita puurakenteen alimman tason. kuva alla.

Kun vastuualue on liitetty tiimille, näkyy tiimille kytketty vastuualue sekä mahdolliset välitasot tiiminäkymässä tiimin perässä.

Pääkäyttäjä voi asettaa vastuualueita kerralla usealle tiimille Tiimi näkymän ASETA VASTUUALUEET -toiminnon avulla. Tiimin omistaja voi asettaa ja muokata vastuualueen omalle tiimille tiimin muokkaustilassa.