Blogit21.02.2020

Esimiehelläkin on oikeus hyvään perehdytykseen

esimiehen perehdytys

Monessa organisaatiossa on hyvin laadittu perehdytyssuunnitelma hoitajille, mutta miten on esimiesten laita? Tarvitseeko esimiehiä perehdyttää ja tarvitaanko heille perehdytyssuunnitelmaa. Yleensä esimies vastaa uusien hoitajien perehdytyksessä, mutta miten käy kun perehdytettävänä onkin uusi esimies. Kyllähän hänelläkin on oikeus hyvään perehdytykseen

Esimiesten työ on tänä päivänä haasteellista hallinnollista työtä. Työ pitää sisällään yksikön arjen pyörittämiseen ja yksikön toimintaan liittyviä asioita. Niiden lisäksi työhön kuuluu myös talouteen sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Ja vaikka työ itsessään on monipuolista, ei pelkästään työhön liittyvien asioiden perehdyttäminen ei itsessään riitä, vaan perehdyttämistä tarvitaan myös tiedolla johtamiseen, osaamisen johtamiseen, työhyvinvointiin liittyviin tekijöihin sekä hoitotyön kehittämiseen.

Hyvä esimiestyö on yhteydessä moniin arjen sujuvuuden kannalta tärkeisiin asioihin, kuten työtyytyväisyyteen, työssä pysymiseen, hoidon laatuun ja potilastyytyväisyyteen. Kehitettäessä perehdyttämistä, on esimiehen johtamisvalmiuksien lisäämisellä merkittävä vaikutus uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Esimiehen vastuulla on monia asioita, joihin hän voi vaikuttaa omalla osaamisellaan ja persoonallaan, joten näiden asioiden korostamiseen tulisi panostaa myös perehdytysprosessissa. Esimiehen perehdytyksessä tulisi ottaa huomioon organisaation ja yksikön toiminnan kannalta keskeisiä asioita, kuten miten osastolla toimitaan. Näiden lisäksi monet hyvän esimiestyön ja työhyvinvoinnin kannalta keskeisten asioiden huomioonottaminen on tärkeää, jotta uusi esimies voi vastata työntekijöidensä kysymyksiin sekä ohjata heitä arjessa.

Uusien esimiesten perehdyttäminen on yksikön arjen sujuvuuden kannalta ja etenkin työntekijöiden viihtyvyyden ja säilymisen kannalta aivan yhtä tärkeää kuin muidenkin osaston työntekijöiden perehdytys. Hyvällä ja huolellisella perehdytyksellä saadaan uusi esimies valmennettua työtehtäviinsä ja sopeutumaan työyhteisöön sekä vastaamaan tämän päivän hoitotyön haasteisiin.

Mari Valtanen

Mari Valtanen toimii FCG:n hyvinvointi- ja SOTE –tiimissä asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja ja toiminut useissa eri tehtävissä, kuten sairaanhoitajan, apulaisosastonhoitajan, kouluttajan ja perehdytysvastaavan tehtävissä. Häneltä löytyy monipuolista kokemusta sosiaali – ja terveysalan perehdytyksistä, kehittämishankkeista ja koulutuksista.

Materiaalipankistamme löydät valmiit perehdytyssuunnitelmat sekä esimiesten että työntekijöiden perehdytykseen. Käy tutustumassa Intron valmiisiin perehdytysmateriaaleihin ja kokeile perehdytyssuunnitelmia maksutta. Koostamme jatkuvasti myös uutta materiaalia, joten jos et löytänyt itsellesi sopivaa materiaalia vielä, voi se olla tulossa materiaalipankkiin pikapuoliin.

MateriaalipankkiinLataa sairaalan esimiehen perehdytyssuunnitelma