Tietosuojalauseke

Päivitetty viimeksi: 22.11.2020: Korjattu tuen osoite.

Miten käsittelemme henkilötietojasi käyttäessäsi INTRO -palvelua?

Yksityisyytesi ja tietosuojasi ovat meille tärkeitä. FCG Finnish Consulting Group Oy on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). FCG Finnish Consulting Group Oy:n työntekijät ja muut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää: verkkosivuston julkaisujärjestelmä (intro.fcgtalent.fi) ja perehdytysohjelmisto (intro.elbit.fi). Verkkosivuston julkaisujärjestelmään käytetään palvelun markkinointitarkoituksiin sekä erilaisten ladattavien materiaalien jakeluun. Perehdytysohjelmistossa käyttäjät voivat luoda maksuttoman kokeilutilin ja käynnistää perehdytyssuunnitelman sekä kutsua perehdytyksen toteuttamiseen osallistuvia uusia käyttäjiä. Perehdytysohjelmistossa työnantajat käsittelevät käyttäjän perehdytykseen liittyviä tietoja palkkauspäätöksestä perehdytyksen päättymiseen saakka.

FCG Finnish Consulting Group Oy vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien INTRO -palvelun teknisenä pääylläpitäjänä. Siitä lähtien, kun palvelun käyttäjä rekisteröi ilmaisen kokeiluversion, vastaa käyttäjä rekisterinpitäjänä kyseiseen tiliin liitetyistä käyttäjä- ja perehdytystiedoista.

Rekisterin pitäjät ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen käsittelyssään GDPR-asetuksen mukaisia säännöksiä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä FCG Finnish Consulting Group Oy:n INTRO -palvelussa löydät täältä. Voit myös olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen introtuki@fcg.fi.