Blogit29.09.2021

Kunta-alan hullu vuosi 2022 - miksi perehdytyksen merkitys korostuu?

Käynnissä oleva sote-uudistus muuttaa merkittävästi kunta-alaa. Mittava organisaatiouudistus, joka koskettaa yli 200 000 sote-alalla työskentelevää ihmistä, asettaa ison haasteen henkilöstöjohtamiselle. Muutos koskee sekä kuntia, joista henkilöstöä siirtyy uudistuksen myötä, että muodostettavia hyvinvointialueita. Kuntaorganisaatioissa muutos tarkoittaa konkreettisesti olemassa olevien tehtävien uudelleen organisointia, hyvinvointialueilla kokonaan uusia tehtäviä. On selvää, että muutostilanteissa korostuu ihmisiin keskittyvän johtamistyön ja lähiesimiestuen merkitys.

Perehdytys salainen ase muutosjohtamisessa

Tehokas perehdytys nopeuttaa työntekijän siirtymistä uuteen tehtävään, oli kyseessä sitten ulkoinen rekrytointi tai sisäinen siirto. Samalla se mahdollistaa kulttuurisen muutoksen toteuttamisen organisaatiossa. Käynnissä olevan muutoksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää muutoksia paitsi organisoitumisessa myös tavassa tehdä työtä. Perehdytys on oppimisen tehokurssi, jonka läpi käyneet työntekijät toimivat muutosagentteina sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Varmista, että organisaatiosi perehdytyskäytännöt tukevat muutoksen toteuttamista

Perehdytyksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että organisaation perehdytyskäytännöt- ja prosessit ovat ajan tasalla. Vielä ei ole liian myöhäistä aloittaa perehdytysten kehittämistä ja kun henkilöstön muutokset pääsevät kunnolla vauhtiin, voidaan huolellisesti suunnitellulla perehdytyksellä myös vaikuttaa henkilöstön roolien muodostamisen tehokkuuteen.

Helpottamaan tuota pohdintaa, voit ladata perehdytyksen nykytila-analyysiin soveltuvan testimme, jonka avulla voit helposti päästä kärryille mitkä kohdat teillä hoidetaan jo nyt hyvin ja mitä asioita voidaan kehittää entisestään.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys