Blogit28.08.2023

Miten onnistua sijaisen perehdytyksessä?

"Olisi tosi mukava perehdyttää ne sijaiset, jos olisi aikaa siihen. Sunnuntain aamuvuoroon tuli sijainen ilman, että häntä oli edes merkitty työvuorolistaan. Mitä hyötyä on sijaisen perehdytyssuunnitelmasta, jos aikaa sen läpikäymiseen ei oikeasti ole varsinkin kun sijaisten ohjaaminen kädestä pitäen perushoidon aakkosiin vie kaikki mehut."
- Perehdytysvastaava

"Olen tällä hetkellä sijaisena ja täytyy myöntää, että tunnen oloni jotenkin tyhmäksi. Vaikka itseä muistuttaa, ettei kaikkea vielä voi osata, vaikka alan tutkinto jo olisi taskussa, niin riman asettaa itselle liian korkealle, koska työtoverit ovat kokeneita ammattilaisia.
- Sijainen

"Jos tekee sijaisuuksia pätkän siellä ja toisen täällä, ei tehtävät iskostu kunnolla selkärankaan. Jatkuva epävarmuus siitä, tekeekö asiat oikein, on erittäin raskasta. Lisäksi painetta kasvattaa se, miten vakituiset sinuun suhtautuvat, minkälaiset odotukset osaamistasi kohtaan missäkin paikassa on. Jos asiat eivät menekään halutulla tavalla jää ajatuksiin pelko, ettei toista kertaa enää siihen paikkaan kysellä."
- Sijainen

Voiko näistä lähtökohdista perehdytys onnistua? Kumpi on parempi; se, että on sijainen vai ettei ole sijaista ollenkaan? Aikataulut ovat usein täysin mahdottomia sekä perehdytyksestä vastaavan henkilön että keikkalaisen kannalta. Jos keikkalainen saa sijaiskutsun viime tingassa, esim. 1-3 tuntia ennen työvuoron alkua, ei perehdytykselle jää aikaa.

Influenssakauden piikin lähestyessä sijaisten hankinta ja perehdyttäminen ovat ajankohtaisia teemoja. Sijaisella on oikeus saada kunnollinen perehdytys, ja se on myös työyhteisöä hyödyttävä asia. Sijaisen perusteellinen ja suunnitelmallinen perehdyttäminen voi viedä hetkellisesti enemmän aikaa, mutta vähentää pitkällä aikavälillä työpaikan kuormitusta, kun sijaisen tekemisiä ei tarvitse olla koko ajan paikkaamassa.

Perehdytyssuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että jokainen sijainen on saanut riittävän perehdytyksen selvitäkseen työvuorosta. Perehdytyksellä pyritään ensisijaisesti turvaamaan potilaiden saama hoito. Samalla myös työntekijän oikeus saada perehdytys toteutuu ja työnantaja varmistaa, että työntekijän osaaminen on tehtävien edellyttämällä tasolla.

Vinkkejä sijaisen onnistuneeseen perehdyttämiseen:

- Mikäli organisaatiossasi on käytössä keskitetty sijaisrekrytointi, aloita sijaisen perehdytys jo siinä vaiheessa, kun potentiaalinen sijainen kutsutaan haastatteluun. Käy läpi työskentelyyn liittyvät yleiset asiat, jolloin siinä vaiheessa, kun sijaistarve on päällä, osastoilla ja yksiköissä voidaan keskittyä työvuoroon perehdyttämiseen. Tämä keventää osastoilla tapahtuvaa perehdytystä.

- Toimita sijaiselle perehdytyssuunnitelma ja ohjeet etukäteen, mikäli mahdollista. Jos ohjeet annetaan vasta keikalle saapuessa, perehtyminen lähtee käyntiin vasta silloin

- Vastaanotto on äärettömän tärkeä lyhyissäkin sijaisuuksissa. Jos vastaanotto on hyvä, sijaisten saaminen jatkossa on helpompaa, eikä sam ojen asioiden perehdyttämiseen tarvitse käyttää aikaa. Vaikka sijaisen perehdyttämiseen olisi aikaa rajallisesti, panosta vastaanottoon. Panosta laatuun.

- Varmista, että jokaisella osastolla on perehdytyssuunnitelma, jossa kuvataan työtehtävien hoitamisen kannalta keskeiset sisällöt.

Sijaisen perehdyttämiseen voit käyttää apuna sijaisen perehdytyssuunnitelmaa tai kokeilla sijaisen perehdyttämiseen siihen tarkoitukseen kehitettyä ohjelmistoa. Materiaalipankistamme löydät lisää perehdytyssuunnitelmia.

Kokeile Introa maksuttaTutustu Introon tarkemmin