Blogit21.06.2023

Pieni opas perehdytykseen

Onnittelut rekrytoinnista! Uuden työntekijän ensimmäinen työpäivä lähestyy ja nyt on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan perehdytystä ja siinä onnistumista.

Tunnista tarve

Perehdyttäminen ei ole prosessi, joka suoritetaan koelabrassa. Työntekijät eivät ole yhdestä ja samasta muotista valettuja - Taustamme vaikuttavat valmiuksiimme sopeutua uuteen työhön ja työnantajaan. Perehdytys on tarpeen paitsi uusille työntekijöille, myös tasa-arvoisesti esimerkiksi vanhempainvapaalta palaaville.

Perehdytyskäytännöt voidaan erotella kahteen luokkaan:

  1. Perehdytysprosessin kehittämiseen
  2. Perehdytyksen sisällön kehittämiseen.

Perehdytysprosessin kehittämisessä keskitytään vastaamaan kysymyksiin mitä, milloin ja kuka: mitä perehdytetään, milloin perehdytys tapahtuu ja minkä aikataulun mukaan, sekä kuka on vastuussa perehdyttämisestä. Sisällön kehittämisessä pyritään vastaamaan kysymyksiin miten, missä: miten perehdytys tapahtuu ja missä ympäristössä perehdytys toteutetaan.

Suunnittele perehdytys

Laadukkaan perehdytysprosessin tunnusmerkki on perehtyjän tarpeet huomioiva sisältö ja aikataulu. Perehdytyksen suunnittelun yhteydessä tehtävät, niiden sisältö ja mahdolliset tukimateriaalit tulisi koota yhteen paikkaan. Digitaaliset työkalut helpottavat perehdytyksen jäsentelyä. Perehdytys ei koskaan valmistu päivässä. Myös aikaa ennen ensimmäistä työpäivää voidaan käyttää hyödyksi. Perehtyjä voi olla erittäin motivoitunut tutustumaan uuteen työpaikkaansa ja viisas perehdytysvastaava valmistelee tähän tarkoitukseen materiaaleja, joihin uusi työntekijä voi halutessaan tutustua itsenäisesti jo ennen työsuhteen alkua.

Perehdytys on yhteistyötä

Perehdytykseen osallistuu lähes poikkeuksetta kokonainen tiimi: työkaverit ja uudet kollegat, tukevat osastot sekä mahdollinen perehdytyskummi. Perehdytys on tiimipeli ja perehdytystehtävät voidaankin jakaa useamman henkilön kesken. Perehdytystiimin osallistamisella ei ainoastaan vähennetä yksilöiden työkuormaa, vaan myös edistetään yhteisöllisyyttä ja perehtyjän sitoutumista tiimiin sekä organisaation kulttuuriin ja arvoihin. Kulttuuri, hyveet ja arvot heijastuvat ihmisistä, ja perehdytys on tilaisuus tehdä näitä tutuksi perehtyjälle.

Ole kiinnostunut

Perehdytys on pitkä prosessi, joten seuraa perehtyjän edistymistä. Avoimen keskustelun kautta perehtyjään on mahdollista luoda suhde, joka mahdollistaa hänen kanssaan vaikeistakin asioista puhumisen. Ole avoin palautteelle ja kerää sitä aktiivisesti. Perehtyjän kertoman ja toiveiden perusteella voidaan huomioida hänen henkilökohtainen urapolkunsa ja mahdollistaa jatkuva kehittyminen.

Vinkeistä toimiin

Laadukkaan perehdytyksen kehittämisen teemat voidaan tiivistää neljään keskeiseen vaiheeseen:

  1. Tunnista perehdytyksen tarpeet ja tavoitteet
  2. Laadi perehdytys huolellisesti
  3. Jaa perehdytyksen vastuut tiimin kesken
  4. Seuraa edistymistä ja kuuntele perehtyjää

Jokainen uusi työntekijä on ainutlaatuinen. On meidän tehtävämme varmistaa, että perehdytysprosessi tukee heidän kasvuaan ja kehitystään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokeile Introa maksutta

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus