Blogit25.01.2022

Rekrytointi osana perehdytystä

Miksi perehdytys tulisi ottaa huomioon jo rekrytointivaiheessa? Vastaus on hyvinkin yksinkertainen. Jo rekrytointivaiheessa mahdollinen uusi työntekijä aloittaa tutkimaan omaa sopivuuttaan kyseiseen organisaatioon ja työyhteisöön, johon hän on tulossa. Tämä taas vaikuttaa siihen, mitä paremmin henkilö saadaan ”ajettua sisään” työyhteisöön jo rekrytointivaiheessa, sitä paremmat edellytykset myös koko rekrytoinnin onnistumiselle mahdollistetaan.

Tätä olemme toitottaneet ennenkin, mutta jälleen sitä opintojen äitiä! Rekrytointi ei pääty uuden henkilön palkkauspäätökseen, vaan se päättyy onnistuneeseen perehdytykseen. Se mikä lasketaan onnistuneeksi perehdytykseksi voi toki vaihdella tehtävä- ja organisaatiokohtaisesti, mutta yksinkertaisimmillaan se on sitä, että uusi työntekijä kykenee suoriutumaan itsenäisesti omista töistään ja tuntee kuuluvansa työyhteisöön. Mikäli nämä eivät täyty, on todennäköistä, että tuo henkilö ei viihdy työssään kovin pitkään. Ja sitten on edessä jälleen kallis uusi rekrytointiprosessi.

Miten perehdytys otetaan osaksi rekrytointeja

Selvennetään heti alkuun yksi asia: Meidän ei tarvitse aloittaa henkilön työntekijän perehdyttämistä ennen kuin hänet on palkattu, muuten joutuisimme perehdyttämään aika paljon turhia ihmisiä. Kaikkia ei voida palkata, vaikka haluttaisiinkin, joten tässä ei ole kyse siitä. Perehdyttämistä voidaan tehdä rekrytointivaiheessa jo hyvinkin keveästi, mutta silti vaikuttavasti.

Esimerkiksi yksi molemmat vaiheet läpileikkaava asia on organisaation toimintatavat ja periaatteet, eli kulttuuri ja arvot. Työnhakijoille voidaan ja kannattaakin avata organisaation kulttuuria ja normeja kertomalla avoimesti, miten teidän organisaatiossanne työskennellään. Millaisiin tehtäviin pääsee vaikuttamaan, millaisia mahdollisuuksia on oppia uutta, miten yhteistyötä tehdään ja niin edelleen. Käytä siis osa haastatteluista myös siihen, että kerrot asioita, jotka koet hakijoiden kannalta olevan hyvää tietoa myös siitä, miten teillä toimitaan. Tämä auttaa myös hakijoita omassa päätöksenteossaan ja yleisesti ottaen on reilua, että nämä asiat avataan heille jo vaikkapa haastatteluvaiheessa.

Lue myös: Rekrytointi ja perehdytys kulkevat käsi kädessä

Perehdytys osaksi rekrytointisuunnitelmaa

Kun rekrytointia lähdetään suunnittelemaan, mietitään varmasti tarkkaan henkilön toimenkuvaa, tulevia tehtäviä ja haluttuja osaamisalueita. Nämä kaikki asiat voidaan ottaa samalla tavalla huomioon luotaessa uuden työntekijän perehdytyssuunnitelmaa. Nämä asiat pitää myös opastaa uudelle työntekijälle osana uutta työyhteisöä.

Ja samalla kun näitä asioita käydään läpi rekrytointivaiheessa, voidaan muodostaa tarkempaa kuvaa siitä, millaisia asioita työntekijöiden perehdytyksessä kannattaa korostaa. Tehtävänkuvat voivat olla laajoja ja henkilöiden osaamiset samaan tehtävään vaihdella paljonkin. Eli vaikka molemmat olisivat päteviä hakijoita, voivat he tuoda ihan erilaista näkemystä tehtävään. Tämän huomioon ottaminen helpottaa myös lopullisen perehdytyksen ja käytännön työhön opastamisen osalta tehtävien jäsentelyä.

Perehdytys sitouttaa

Perehdytyksen tarkoitus on sitouttaa uusi työntekijä osaksi työyhteisöä ja saada hänelle paras mahdollinen startti uuteen työhön. Joten mitä aikaisemmassa vaiheessa tähän päästään käsiksi, sitä enemmän meillä on aikaa ja mahdollisuuksia onnistua. Jos osa perehdytykseen liittyvästä työkuormasta voidaan käydä jo rekrytointivaiheessa ja ne asiat selkeytyvät hakijoille, voidaan käytännön perehdytykseen käytettävää aikaa optimoida niihin asioihin, jotka helpottavat itse tehtäväkohtaista perehdytystä.

Työsopimus on siis ainoa asia, joka erottaa toisistaan rekrytointiprosessin ja perehdytyksen, mutta sen tarkoitus onkin yhdistää nämä kaksi asiaa. Tästä syystä esimerkiksi Intro mahdollistaa uusien työntekijöiden siirtymisen suoraan rekrytointijärjestelmästä perehdytysohjelmistoon, jolloin jatkumo perehdytykselle on selkeä. Samat rekrytoivat esimiehet voivat hoitaa perehdytystä eteenpäin ja kutsua mukaan myös muita perehdytykseen osallistuvia ihmisiä.

Haluatko tutustua Introon tarkemmin. Ota meihin yhteyttä tai aloita Intron maksuton kokeilu alla olevista painikkeista.

Lue myös: Millainen on hyvä perehdytys

Ota yhteyttäAloita maksuton kokeilu

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus