Blogit27.07.2023

Opettajien perehdytys ja ennakointi

Opettajien perehdytys on usein haastava kokonaisuus, koska aikaa perehdytykseen jää kovin vähän ennen kuin oppilaat saapuvat ja koulut pääsevät kunnolla alkamaan. Usein kouluissa aloittaa paljon uusia opettajia samanaikaisesti, mikä jo itsessään luo haastetta perehdytykselle. Viime vuodet etäopetuksen myötä on haastanut koulujen toimintaa ja paljon uusia asioita on jouduttu tekemään lähes tulkoon lennosta.

Kuitenkin parin viime vuoden ajalta on ehkä löydetty uusia välineitä digiopetukseen ja opetukseen suunnitteluun etänä. Tästä voidaan myös ammentaa opittuja taitoja osaksi opettajien perehdytystä sekä koittaa mahdollisimman hyvin ennakoiden käynnistää perehdytykset sekä mahdollistaa opettajille laadukas sisäänajo koulun toimintatapoihin sekä uuteen lukukauteen.

Suunnitelmallisuus ja ennakointi apuna opettajien perehdytyksessä

Mikäli kaikkea perehdytystä ei voida tehdä kasvokkain kouluilla ajan puutteen vuoksi, voidaan digitaalisista työkaluista löytää apuvälineitä. Keskeistä kuitenkin on suunnitelmallisuus ja hyvä valmistautuminen. Hyvin suunnitelulla perehdytyksellä varmistetaan, että kaikki perehdytykseen liittyvät tehtävät saadaan käytyä läpi tehokkaasti ja perehdytykseen voidaan sitouttaa useampia henkilöitä, jolloin perehdytys ei vain jää yhden ihmisen harteille tai VESO-päivän muiden sisältöjen varjoon.

Myös opettajien perehdytyksessä sisällön merkitys korostuu. Monet asiat koulun pelisäännöistä ja yleisistä perehdytysaiheista voidaan pyrkiä hoitamaan itsenäisesti esimerkiksi digitaalisten työkalujen avulla. Näin ollen asioille, joita on hyvä käsitellä kasvokkain ja yhteisesti, voidaan vapauttaa enemmän aikaa. Kaiken informaation ei myöskään tarvitse tulla uudelle opettajalle ensimmäisen viikon aikana, vaan kokonaisuutta voidaan hallita paremmin sekä miettiä, mitkä asiat ovat sellaisia, joita voidaan käydä läpi lukukauden edetessä. Tällä kevennetään huomattavasti ensimmäisten päivien informaatioähkyä.

Lue myös: Perehdytyksellä vahva pohja opettajan osaamiselle

Käynnistä perehdytys ennakkoon

Opettajien rekrytointien huippuaikaa on kevät ja kun paikat on saatu täytettyä, on edessä pitkä kesä, ennen lukukauden aloitusta. Digitaalisten työkalujen avulla perehdytystä voidaan tehdä jo ennakkoon ja esimerkiksi Intron avulla perehdytys voidaan käynnistää ennakkoon ja tuottaa iso osa itsenäisen perehdytyksen materiaaleista suoraan samaan työkaluun. Näin ollen voitetaan aikaa ja opettaja voi itsenäisesti jo tutustua moniin koulun asioihin tai vaikkapa lainsäädännöllisiin asioihin.

Perehdytyksen seuraaminen on myös keskeistä, jotta tiedetään uudella opettajalla olevan riittävä tietotaito ja ymmärrys koulun pelisääntöihin. Kun perehdytyksestä jää selkeä jälki, mitä on perehdytetty ja mitä seuraavaksi käydään läpi, helpottaa se myös uudelle opettajalle tulevan tiedon määrän jäsentelyä. Samoin perehdytysvastuiden jakaminen useammalle henkilölle keventää myös yksittäisten perehdyttäjien taakkaa ja mahdollistaa monipuolisemman perehdytyksen uusille opettajille.

Digitaaliset työkalut ovat vahvemmin tulleet osaksi opettajien arkea parin viime vuoden aikana. Teknologian avulla voidaan myös helpottaa monia asioita opettajien arjessa, mutta harvoin sitä ajatellaan kuinka digitaaliset työkalut voivat helpottaa perehdytyksessä. Monille uusille opettajille urapolun kannalta on keskeistä lähteä liikkeelle pienistä askelista ja varmistaa hyvä alku työuralle. Kun perehdytys on kunnossa, ovat myös työntekijät paremmin tehtäviensä tasalla ja sitoutuneempia työhönsä.

Jos haluat kokeilla, miten digitaalinen perehdytystyökalu voisi auttaa opettajien perehdytyksestä, laita meille viestiä tai kokeile itse – täysin ilmaiseksi. Introsta löydät myös valmiin opettajan perehdytyssuunnitelmapohjan, jota voit hyödyntää ja muokata oman koulusi tarpeisiin. Voit tutustua perehdytyssuunnitelmaan ja aloittaa käytön alla olevasta painikkeesta.

Lataa opettajan perehdytyssuunnitelma

Aloita Intron kokeilu